Novinky

CI2 a CO2

Uhlíková (a ekologická) stopa představuje jednu ze dvou klíčových oblastí působení CI2. Pakliže máme ambici dalším organizacím počítat uhlíkovou stopu a radit jim, jak ji snižovat, bylo logickým krokem učinit totéž pro vlastní firmu. Kancelářské provozy na první neprodukují mnoho emisí Čtěte více »

Zpráva o stavu životního prostředí Opavy

Titulní stránka Zprávy o stavu životního prostředí Opavy

Statutární město Opava v úzké spolupráci se společností CI2, o.p.s. připravilo zprávu o stavu životního prostředí města Opavy. Zpráva je vydána v elektronické verzi ve formátu pdf a vychází z aktualizovaných dat za rok 2012 a 2013 a detailních Čtěte více »

Uhlíková stopa Vrchlabí

Město Vrchlabí se rozhodlo, že si stanoví celkové emise skleníkových plynů vyprodukovaných na území města - uhlíkovou stopu. Ty dosáhly v roce 2012 více než 92,5 tisíc tun ekvivalentů CO2. Při přepočtu na obyvatele dosáhla uhlíková stopa hodnoty 7,79 tun CO2 ekv. Pokud Čtěte více »

Jablonečtí občané vybrali v anketě bezpečnost

CI2, o.p.s. se na konci roku 2013 podílela na organizaci ankety pro veřejnost ve městě Jablonec nad Nisou pod sympatickým heslem Žiju tady rád. Jaká témata jsou pro občany tohoto města nejdůležitější? Celkem hlasovalo 990 lidí, z toho nejvíce vyplnilo anketní lístek během přímého dotazování Čtěte více »

PF 2014

Všem našim partnerům, klientům a známým přejeme příjemně prožitý zbytek roku a nízkouhlíkový rok 2014. 

PF 2014Čtěte více »

Uhlíková stopa piva Qásek stanovena!

CI2, o.p.s. v roce 2013 stanovila uhlíkovou stopu jednoho z nově vzniklých českých minipivovarů, Pivovarského domu Ostrava, který vyrábí pivo Qásek. Výstav tohoto pivovaru činí 500 hl za rok. Jednou z otázek, kterou jsme si spolu s majitelem kladli při výpočtu, bylo zda Čtěte více »

Mobilita v Kopřivnici - výsledky

Město Kopřivnice je dalším městem, které si v roce 2013 nechalo zpracovat indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel. Výsledky měření ukazují, že z více jak dvou pětin (43,1 %) je cestování založeno na automobilové dopravě. Podíl počtu cest Čtěte více »

Stránky