Uhlíková stopa produktu

Uhlíková stopa produktů/výrobků (Product Carbon footprint PCF) tvoří součet emisí skleníkových plynů a jejich propadů v produkčním cyklu daných výrobků vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Východiskem výpočtu je analýza životního cyklu výrobku a je zohledněno jediné kritérium dopadu, jímž jsou v tomto případě celkové emise skleníkových plynů (GHG). Tyto emise jsou produkovány a odstraňovány v rámci životního cyklu (např. „od kolébky do hrobu“), od získávání surovin přes výrobu, používání a likvidaci odpadů.

Postup výpočtu uhlíkové stopy výrobků je dán technickou specifikací PCF, která je uvedena v ISO normě 14067:2013.

Organizace CI2, o. p. s. nabízí výpočet uhlíkové stopy výrobku dle výše uvedené normy. 

Reference v oblasti uhlíkové stopy produktů v ČR i zahraničí jsou uvedeny zde.