Novinky

Ekologická stopa města

Svou ekologickou stopu si nyní města ČR mohou spočítat na pozměněném on-line kalkulátoru, který je umístěn na webových stránkách http://www.ekostopa.cz/mesto. Jejich správcem se od počátku srpna roku 2014 stala společnost CI2, o.p.s. Na základě této Read more »

Vyhlášení soutěže Zelená informacím 2014

Dne 1. srpna 2014 vyhlašují organizátoři soutěže Zelená informacím její čtvrté řádné pokračování. Jejím smyslem je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému Read more »

Dotazníkové šetření spokojenosti v Kladně

Jak jsou spokojení obyvatelé Kladna s životem ve městě? Jak obyvatelé oceňují přírodní prostředí ve městě? Na tyto otázky a na mnohé jiné odpoví dotazníkové šetření, které ve spolupráci s Magistrátem města Kladna organizuje nezisková organizace CI2, o. p. s. Šetření ve městě probíhá od 17. Read more »

Lidé v Jablonci jsou spokojenější a udržitelněji cestují

Ukazatel Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást Read more »

CI2, o.p.s. se stala členem klimatické koalice

CI2, o.p.s. se koncem května stala přidruženým členem klimatické koalice. Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla v roce Read more »

Nová akreditace pro CI2, o.p.s.

Viktor Třebický se stal držitelem oficiální akreditace „Airport Carbon Verifier Certificate“, která CI2, o.p.s. umožňuje provádět oficiální ověřování emisí skleníkových plynů z letišť. Letiště stanovují a snižují svojí uhlíkovou stopu v rámci programu Read more »

CI2 a CO2

Uhlíková (a ekologická) stopa představuje jednu ze dvou klíčových oblastí působení CI2. Pakliže máme ambici dalším organizacím počítat uhlíkovou stopu a radit jim, jak ji snižovat, bylo logickým krokem učinit totéž pro vlastní firmu. Kancelářské provozy na první neprodukují mnoho emisí Read more »

Zpráva o stavu životního prostředí Opavy

Titulní stránka Zprávy o stavu životního prostředí Opavy

Statutární město Opava v úzké spolupráci se společností CI2, o.p.s. připravilo zprávu o stavu životního prostředí města Opavy. Zpráva je vydána v elektronické verzi ve formátu pdf a vychází z aktualizovaných dat za rok 2012 a 2013 a detailních Read more »

Uhlíková stopa Vrchlabí

Město Vrchlabí se rozhodlo, že si stanoví celkové emise skleníkových plynů vyprodukovaných na území města - uhlíkovou stopu. Ty dosáhly v roce 2012 více než 92,5 tisíc tun ekvivalentů CO2. Při přepočtu na obyvatele dosáhla uhlíková stopa hodnoty 7,79 tun CO2 ekv. Pokud Read more »

Stránky