Novinky

CO2 a CI2 na přelomu let 2014 a 2015

V roce 2015, obdobně jako v roce 2014, tvoří uhlíková stopa klíčovou součást činnosti CI2,  o.  p. s. Usilujeme o to, aby vliv českých firem, měst a dalších subjektů na klimatický systém Země klesal. Na sklonku roku se v Paříži Čtěte více »

Výsledky soutěže Zelená informacím 2014

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnilo v prostorách Malé auly Karolína slavnostní vyhlášení 4. ročníku soutěže Zelená informacím 2014. V reprezentivních prostorách byly předány ocenění zástupcům měst za nejlepší prezentce o životním prostředí na oficiálních webových stránkách. 

Jako nejlepší Čtěte více »

Seminář: Vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím

Dne 4. prosince 2014 se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím 2014, na které bylo pozváno 33 zástupců z nejlepších měst. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na Čtěte více »

Jak jsou spokojení obyvatelé v Kladně?

Výsledek dotazníkového šetření zjistil, že obyvatelé Kladna jsou se životem zde spokojeni. Odlišný názor má zhruba více jak čtvrtina oslovených (27,1 %). Více spokojeny jsou osoby vzdělanější, lidé ve věku 18–20 let, na rodičovské dovolené a v důchodu. Dále jsou Čtěte více »

Stránky