Novinky

Konference Tvoříme klima pro budoucnost

Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 se v Liberci na Krajském úřadě uskuteční konference "Tvoříme klima pro budoucnost - Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni". Konference je pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje a zahájí ji rovněž Read more »

PF 2016

Přejeme Všem našim spolupracovníkům, kolegům a partnerům příznivý rok 2016. Věříme, že společně přispějeme k posunu celé společnosti směrem k udržitelnosti. 

Tým CI2, o. p. s. 

 Read more »

Studijní cesta zástupců českých měst do Švýcarska

Studijní cesta proběhla v termínu od 5. 10. do 10. 10. 2015. Jednalo se o jednu z aktivit projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu Read more »

Semináře o indikátorech proběhly úspěšně

Na přelomu září a října se v prostorách Galerie 14 v MČ Praha 14 (30. 9. 2015) a na Krajském úřadě Olomouckého kraje (1. 10. 2015) uskutečnily dva semináře na téma Indikátory udržitelného rozvoje a kvalita života ve městech. Semináře se konaly jako jeden Read more »

Kulatý stůl v Hrádku nad Nisou

V Hrádku nad Nisou se 21. 9. 2015 od 15:00 konal "kulatý stůl " na téma: "Město a adaptace na změnu klimatu". Jedná se poměrně o nové téma vycházející z přesvědčení, že města a jejich obyvatelé by se měla připravit na probíhající změnu klimatu a s tím souvidející důsledky jako Read more »

Školení k indikátorům v Prachaticích

Dne 16. 9. 2015 se v Prachaticích konalo školení s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR, po vedením lektorů Josefa Nováka a Vladimíry Khajlové ze společnosti CI2, o. p. s.

Hlavními tématy tříhodinového školení byly Read more »

Stránky