CI2, o.p.s.

CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. 

Zaměřujeme se zejména na následující oblasti:

  • sledování indikátorů udržitelnosti
  • stanovování uhlíkové a ekologické stopy
  • environmentální reporting a tvorba zpráv o životním prostředí
  • strategické plánování
  • adaptace na změnu klimatu na místní úrovni

CI2, o. p. s. vznikla transformací neziskové organizace Iris, o.p.s. v lednu 2013. Její činnost vychází z více než patnáctileté zkušenosti představitelů organizace –  Mgr. Josefa Nováka, Ph.D. a RNDr. Viktor Třebického, Ph.D. - z působení v neziskové sféře. Zde se významným způsobem podíleli na realizaci neziskových projektů. Organizace CI2, o. p. s. tak přebírá aktivity spojené se sledováním a hodnocením místní udržitelnosti měst a obcí ČR. Jedná se zejména o indikátory ze sady ECI a ekologickou i uhlíkovou stopu. 

CI2, o. p. s. je členem Klimatické koaliceMístní akční skupiny Jihozápad