Awareness raising on climate change adaptation measures in the Czech towns usinh Norwegian experiences

Celkovým cílem projektu je zvýšit povědomí zástupců veřejné správy (politici, úředníci) českých měst o adaptačních opatření na probíhající změnu klimatu a promítnout je do řízení města. Dále projekt usiluje o zajištění informovanosti obyvatel českých měst o klimatické změně a jejich dopadech na jejich bydliště a životní prostředí a o aplikaci opatření (zejména adaptačních) na jejich zmírnění. V obou případech budou pro zajištění celkového cíle využity zkušenosti s adaptačními opatřeními z norských měst.

Mezi konkrétní cíle projektu patří:

  1. Shromáždit a do českých obcí a měst rozšířit příklady adaptačních opatření na klimatickou změnu převzaté z norských měst (Transition Towns ad.).  
  2. Vytvořit a do českých obcí a měst rozšířit metodiku tvorby adaptační strategie na místní úrovni s využitím zkušeností a postupů z norských měst.  
  3. Se zapojením klíčových aktérů a veřejnosti připravit na základě norských zkušeností ve dvou českých městech adaptační strategii na boj s dopady klimatické změny.  
  4. Naplánovat a uskutečnit ve dvou českých městech informačně osvětovou kampaň.  
  5. Zorganizovat a uskutečnit konferenci s účastí norských odborníků na téma aplikace adaptačních opatření na místní úrovni. 

Activities:

  1. Vybrané příklady adaptačních opatření z Norska – brožura
  2. Metodika tvorby adaptační strategie – brožura
  3. Adaptační strategie ve dvou městech ČR
  4. Osvětově vzdělávací akce k adaptačním opatřením
  5. Conference

Project web pages: are built

Duration: September 2014 – February 2016

Project Partner: TØI – Transportøkonomisk institut, http://www.toi.no

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants

http://www.fondnno.cz,  http://www.eeagrants.cz

FNNO_logotyp