News

Metodika dekarbonizace škol II

Naši pozornost, jak snižovat uhlíkovou stopu, jsme v tomto roce zaměřili také na školy. Ty mají v oblasti ochrany klimatu velmi specifickou roli. Představují velký potenciál pro aktivní snižování produkce skleníkových plynů zavedením různých opatření, ale také mají schopnost vzdělávat, Read more »

Webinář Stromy a klima: jde o skutečné řešení ?

Webinář Klimatické koalice 18.10. 2023 s odborníky k roli sázení stromů v mitigaci změny klimatu představil postoje odborníků, včetně CI2, o.p.s. Jsou výsadby stromů účinným řešením, nebo spíše odklánějí pozornost od zásadních opatření?

Na 20. října připadá Světový den Read more »

Homepage

Applications

Apps for calculating the carbon footprint of activities.

ZeleNEJ obchod fulfills the most important principles of environmentally friendly operation.

Competition on the city's best website on environmental issues.

Results of ECI indicators and locally specific indicators in Czech cities.

Calculator for determining the annual personal carbon footprint of an individual.

Complex solution for organizers of climate-responsible actions.

Program MONITORING / REDUCING CO2 is a voluntary tool for the environmental protection, which enhances active involvement of companies, municipalities and other entities in activities focused on climate protection.

Logo Ekostopa města

Web application for calculation of the city's Environmental Footprint.