News

Pozvánka na seminář: KLIMASKEN

CI2, o. p. s. ve spolupráci s partnery Vás zve na úvodní odborný seminář k on-line nástroji KLIMASKEN pro zástupce měst, městských částí a obcí. Na akci se dozvíte co je KLIMASKEN. Je to nástroj, který umožňuje vyhodnotit příspěvek města, ale i  Read more »

Spojujeme síly: CI2+SUSTO

Vydejte se s námi na cestu 
k udržitelnosti, nenecháme Vás zabloudit.

Spojujeme síly se SUSTO - Sustainability Tools, abychom našim partnerům a klientům doručili kvalitnější služby pro zvládnutí přechodu k udržitelnosti. Udržitelnost už není jenom drobným Read more »

Homepage

Applications

Apps for calculating the carbon footprint of activities.

ZeleNEJ obchod fulfills the most important principles of environmentally friendly operation.

Competition on the city's best website on environmental issues.

Results of ECI indicators and locally specific indicators in Czech cities.

Calculator for determining the annual personal carbon footprint of an individual.

Complex solution for organizers of climate-responsible actions.

Program MONITORING / REDUCING CO2 is a voluntary tool for the environmental protection, which enhances active involvement of companies, municipalities and other entities in activities focused on climate protection.

Logo Ekostopa města

Web application for calculation of the city's Environmental Footprint.