News

Semináře o SDGs pro města akcelerovaly udržitelnost

Série seminářů inspirujících aktéry ve městech k realizaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v červnu 2023 ukázala, jakými směry se česká, moravská a slezská města mohou při svém udržitelném rozvoji ubírat, a jak širokou paletu nástrojů a řešení přitom mohou využívat.  Read more »

První zahraniční offsetový projekt realizován na Ukrajině

V programu OFFSETUJEME CO2 je od r. 2023 realizován pilotní projekt na Ukrajině jako první zahraniční offset. Díky projektu Výsadba stromů v kraji rozkvetlých sakur v ukrajinské obci Kholmets celkem 28 nových stromů již dělá radost obyvatelům této obce a z toho máme Read more »

Homepage

Applications

Apps for calculating the carbon footprint of activities.

ZeleNEJ obchod fulfills the most important principles of environmentally friendly operation.

Competition on the city's best website on environmental issues.

Results of ECI indicators and locally specific indicators in Czech cities.

Calculator for determining the annual personal carbon footprint of an individual.

Complex solution for organizers of climate-responsible actions.

Program MONITORING / REDUCING CO2 is a voluntary tool for the environmental protection, which enhances active involvement of companies, municipalities and other entities in activities focused on climate protection.

Logo Ekostopa města

Web application for calculation of the city's Environmental Footprint.