Klima se mění. Co můžeme dělat, ukáže lidem v Česku putovní výstava

Na cestu po České republice se vydala nová putovní výstava Klima se mění – změň se i ty! Výstava vznikla v rámci osvětového projektu, který ve veřejném prostoru řady měst České republiky srozumitelnou a názornou formou ukáže základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat.

Výstava startovala svou pouť po Česku v Uherském Brodě otevřením a úvodní besedou pro veřejnost ve čtvrtek 23. srpna 2018 (pozvánka ke stažení). Mezi další města, kde bude do konce roku instalována, patří Velké Meziříčí, Kopřivnice, Krnov či Svitavy. Fotografie z Uherského Brodu jsou k nahlédnutí zde

Díky výstavě a navazujícím aktivitám ve městě veřejnost získá srozumitelné informace o změně klimatu a návody pro realizaci konkrétních adaptačních a mitigačních opatření přispívajících k ochraně klimatu, zejména na pozemcích a budovách v majetku obyvatel města.

Více informací o výstavě a projektu

Výstava vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.