Připravili jsme katalog adaptačních opatření pro Nový Jičín

A jak vypadá takový katalog adaptačních opatření v praxi?
Skvělým a inspirativním příkladem je v ČR Město Nový Jičín! Na nové interaktivní mapě si můžete najít, kde jsou adaptační opatření, kde chybí - a co se s tím plánuje také dělat! Obešli jsme Nový Jičín a identifikovali jsme některá místa, která pomáhají městu být klimaticky odolné - a kde je prostor pro zlepšení. Zápal města pro věc a iniciativu velmi vítáme a těšíme se na rozvoj města v oblasti pozitivních i negativních dopadů měnícího se klimatu.
A jaká opatření jsou důležitá? Vytváření nových ploch zeleně, minimalizování podílu nepropustných ploch, ale i např. zabezpečování průtočnosti mostních otvorů... katalog adaptačních opatření je dostupný na https://www.novyjicin.cz/.../radnice-chce-s-obcany.../!