News

Kalkulačka uhlíkové stopy v novém

Změna klimatu se netýká jen politiků a velkých znečišťovatelů ovzduší. Každý člověk během svého života přispívá k tvorbě skleníkových plynů. Nárůst jejich množství v atmosféře vede k tomu, že se klima mění. Množství osobních emisí závisí na řadě faktorů – od způsobu bydlení, Read more »

Třídenní workshop o adaptacích na změnu klimatu

Společnost CI2 ve spolupráci s odbornými partnery organizuje třídenní workshop s názvem: Města a jejich přizpůsobení se změnám klimatu. Workshop je zaměřen na praktické otázky klimatických změn a souvisejících rizik pro území měst, obcí a  Read more »

Výroční zpráva CI2 za rok 2016

Společnost CI2, o. p. s. vydala svou výroční zprávu za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje jednak popis všech základních aktivit, které organizace v roce 2016 uskutečnila, tak přehled svého hospodaření. Jak říká ředitel organizace Josef Novák: "Rok 2016 byl přelomový a to zejména z Read more »

CI2 a CBCSD podepsaly memorandum o spolupráci

Organizace CI2, o. p. s. a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) podepsaly memorandum o spolupráci. Jeho obsahem je vzájemná podpora a šíření informcí a povědomí o klimatických otázkách a zejména o programu Sledujeme/Snižujeme CO2.  Read more »

CI2 se stala partnerem mezinárodní organizace CDP

CI2, o. p. s. v únoru tohoto roku podepsala memorandum o spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací CDP v oblasti ochrany klimatu v České republice (CDP´s Climate Change Program). V rámci programu bude CI2 spolupracovat s českými podniky, které již Read more »

Pages