Aktuálně

Metodika dekarbonizace škol II

Naši pozornost, jak snižovat uhlíkovou stopu, jsme v tomto roce zaměřili také na školy. Ty mají v oblasti ochrany klimatu velmi specifickou roli. Představují velký potenciál pro aktivní snižování produkce skleníkových plynů zavedením různých opatření, ale také mají schopnost vzdělávat, Read more »

Webinář Stromy a klima: jde o skutečné řešení ?

Webinář Klimatické koalice 18.10. 2023 s odborníky k roli sázení stromů v mitigaci změny klimatu představil postoje odborníků, včetně CI2, o.p.s. Jsou výsadby stromů účinným řešením, nebo spíše odklánějí pozornost od zásadních opatření?

Na 20. října připadá Světový den Read more »

Semináře o SDGs pro města akcelerovaly udržitelnost

Série seminářů inspirujících aktéry ve městech k realizaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v červnu 2023 ukázala, jakými směry se česká, moravská a slezská města mohou při svém udržitelném rozvoji ubírat, a jak širokou paletu nástrojů a řešení přitom mohou využívat.  Read more »

První zahraniční offsetový projekt realizován na Ukrajině

V programu OFFSETUJEME CO2 je od r. 2023 realizován pilotní projekt na Ukrajině jako první zahraniční offset. Díky projektu Výsadba stromů v kraji rozkvetlých sakur v ukrajinské obci Kholmets celkem 28 nových stromů již dělá radost obyvatelům této obce a z toho máme Read more »

Stránky