Aktuálně

„Klimatické hodnocení“ měst pomocí nástroje Klimasken

Nejen evropská města v posledních letech reagují na stále citelnější dopady změny klimatu. Snaží se vlastní klimatickou politikou snižovat emise skleníkových plynů (například formou akčních plánů SEAP/SECAP) a také zlepšovat svojí připravenost, adaptovat se na přicházející změny. Read more »

Spojujeme síly: CI2+SUSTO

Vydejte se s námi na cestu 
k udržitelnosti, nenecháme Vás zabloudit.

Spojujeme síly se SUSTO - Sustainability Tools, abychom našim partnerům a klientům doručili kvalitnější služby pro zvládnutí přechodu k udržitelnosti. Udržitelnost už není jenom drobným Read more »

Liberecký kraj je jedním z prvních krajů v republice, který má plán adaptace na změnu klimatu - díky CI2, o. p. s.

Vyšší teploty, vyprahlá města a pole, přívalové deště – to je jen výčet důsledků klimatických změn. Na ně se snaží Liberecký kraj reagovat tím, že sám přichází s návrhy adaptačních opatření, která by negativním dopadům klimatu předcházela či je sama řešila. Dokument Akční plán adaptace na Read more »

Stránky