Aktuálně

Semináře o SDGs pro města akcelerovaly udržitelnost

Série seminářů inspirujících aktéry ve městech k realizaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v červnu 2023 ukázala, jakými směry se česká, moravská a slezská města mohou při svém udržitelném rozvoji ubírat, a jak širokou paletu nástrojů a řešení přitom mohou využívat.  Read more »

První zahraniční offsetový projekt realizován na Ukrajině

V programu OFFSETUJEME CO2 je od r. 2023 realizován pilotní projekt na Ukrajině jako první zahraniční offset. Díky projektu Výsadba stromů v kraji rozkvetlých sakur v ukrajinské obci Kholmets celkem 28 nových stromů již dělá radost obyvatelům této obce a z toho máme Read more »

„Klimatické hodnocení“ měst pomocí nástroje Klimasken

Nejen evropská města v posledních letech reagují na stále citelnější dopady změny klimatu. Snaží se vlastní klimatickou politikou snižovat emise skleníkových plynů (například formou akčních plánů SEAP/SECAP) a také zlepšovat svojí připravenost, adaptovat se na přicházející změny. Read more »

Spojujeme síly: CI2+SUSTO

Vydejte se s námi na cestu 
k udržitelnosti, nenecháme Vás zabloudit.

Spojujeme síly se SUSTO - Sustainability Tools, abychom našim partnerům a klientům doručili kvalitnější služby pro zvládnutí přechodu k udržitelnosti. Udržitelnost už není jenom drobným Read more »

Stránky