Seminář o nástroji KLIMASKEN

CI2, o. p. s. ve spolupráci s partnery dne 6. prosince 2022 uspořádala odborný seminář k on-line nástroji KLIMASKEN pro zástupce měst, městských částí a obcí. Na akci se účastníci dozvěděli co je KLIMASKEN a jak jej mohou ve své praxi využít. Jedná se o nástroj, který umožňuje vyhodnotit příspěvek města, ale i jednotlivých budov, ke změně klimatu. Popisuje také citlivost i připravenost města na dopady změny klimatu a schopnost realizovat adaptační a mitigační opatření.

PROGRAM

  • Úvodní informace – rámec projektu, využití nástroje

  • Představení KLIMASKENu - konstrukce, využití na úrovni města / budov

  • Zdroje dat pro naplnění KLIMASKENu - na městské úrovni a úrovni budov

  • Ukázka prací s KLIMASKENem - registrace, vkládání dat, práce s modely

  • Diskuse

Prezentace jsou ke stažení v odkazu pod článkem. 

Seminář se koná v rámci projektu DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area (DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy), který implementuje městská část Bratislava-Karlova Ves v ČR a SR ve spolupráci s CI2, o.p.s. a dalšími partnery projektu. Projekt (kód LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER) je financovaný ze zdrojů Evropské komise, z finančního nástroje pro životní prostředí: program LIFE, z podprogramu Ochrana klimatu.