Novinky

„Klimatické hodnocení“ měst pomocí nástroje Klimasken

Nejen evropská města v posledních letech reagují na stále citelnější dopady změny klimatu. Snaží se vlastní klimatickou politikou snižovat emise skleníkových plynů (například formou akčních plánů SEAP/SECAP) a také zlepšovat svojí připravenost, adaptovat se na přicházející změny. Read more »

Homepage

Aplikace

Výstava Klima se mění

Putovní výstava Klima se mění. Změň se i ty!

Kompenzujte svou stopu a podpořte offsetový projekt.

Aplikace umožňující výpočet uhlíkovou stopu aktivit. 

CI3, s.r.o. je sesterská společnost CI2, o. p. s.

Soutěž o nejlepší webové stránky města s tematikou životního prostředí. 

Výsledky sledování indikátorů ECI ve městech ČR. 

Kalkulačka pro stanovení osobní uhlíkové stopy. 

Komplexní řešení pro organizátory klimaticky odpovědných akcí. 

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany klimatu. 

Logo Ekostopa města

Webová aplikace umožňující výpočet ekologické stopy města.