Lidé

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

ředitel

Indikátory udržitelného rozvoje, 
Uhlíková stopa,
Adaptace měst na změnu klimatu,
Environmentální reporting

josef.novak [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 736 162 066

Viktor Třebický, RNDr., Ph.D.

Uhlíková a ekologická stopa,
Indikátory udržitelného rozvoje, 
Adaptace měst na změnu klimatu

viktor.trebicky [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 777 697 388 

 

Jana Smolíková, Mgr.

Offsetové projekty

jana.smolikova [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 737 587 361

Romana Březovská, Mgr.

Adaptace města na změnu klimatu,
Sociální sítě

romana.brezovska [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 775 868 680

 

Miroslav Lupač

Adaptace měst na změnu klimatu

miroslav.lupac [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 775 339 333

Petr Pavelčík, Mgr., Ing.

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2

petr.pavelcik [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 733 457 578

Vladimíra Khajlová, Mgr. 

Na mateřské dovolené

vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz

 

Ředitel 

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

Správní rada

Tomáš Třebický, Ing. - předseda

Helena Ouředníková, Mgr.

Martin Zoch, Mgr.

Dozorčí rada

Tomáš Hák, Doc., Paedr., Ph.D.

Eva Jeníková, Mgr., Ing. - předsedkyně