Lidé

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

Indikátory udržitelného rozvoje,
Uhlíková stopa,
Adaptace měst na změnu klimatu,
Environmentální reporting

josef.novak [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 736 162 066

Viktor Třebický, RNDr., Ph.D.

Uhlíková a ekologická stopa,
Indikátory udržitelného rozvoje, 
Adaptace měst na změnu klimatu

viktor.trebicky [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 777 697 388 

Petr Pavelčík, Mgr., Ing.

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2
Offsetové projekty

petr.pavelcik [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 733 457 578

Miroslav Lupač

Adaptace měst na změnu klimatu

miroslav.lupac [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 775 339 333

Romana Březovská, Mgr.

Sociální sítě,
Program ZeleNEJ obchod

romana.brezovska [at] ci2.co.cz

Vladimíra Khajlová, Mgr. 

Na mateřské dovolené

vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz

Daniel Tichý, Mgr.

Projekt: Klima se mění. Od informaci k akci.
Koordinátor projektu

daniel.tichy [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 733 578 106

Michal Václavík

Ročenky životního prostředí

michal.vaclavik [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 737 461 275

Lubomír Bartoš

Projekt: Klima se mění. Od informaci k akci.
Odborný pracovník projektu

Renata Štípková

Administrace, účetní služby

Ředitel 

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

Správní rada

Tomáš Hák, Doc., Paedr., Ph.D.

Eva Jeníková, Mgr., Ing. - předsedkyně

Michal Václavík

Dozorčí rada

Eva Rázgová, Mgr. - předsedkyně

Helena Ouředníková, Mgr.