Lidé

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

ředitel

Indikátory udržitelného rozvoje,
Uhlíková stopa,
Adaptace měst na změnu klimatu,
Environmentální reporting

josef.novak [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 736 162 066

Viktor Třebický, RNDr., Ph.D.

Uhlíková a ekologická stopa,
Indikátory udržitelného rozvoje, 
Adaptace měst na změnu klimatu

viktor.trebicky [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 777 697 388 

Petr Pavelčík, Mgr., Ing.

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2

petr.pavelcik [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 733 457 578

Miroslav Lupač

Adaptace měst na změnu klimatu

miroslav.lupac [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 775 339 333

Daniel Tichý, Mgr.

Projekt: Klima se mění. Od informaci k akci.
Koordinátor projektu

daniel.tichy [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 733 578 106

Michal Václavík

Uhlíková stopa společností a produktů,
Ročenky životního prostředí

michal.vaclavik [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 737 461 275

Lubomír Bartoš

Projekt: Klima se mění. Od informaci k akci.
Odborný pracovník projektu, 
Uhlíková stopa
Indikátory udržitelnosti

lubomir.bartos [at] ci2.co.cz

Jana Smolíková

Offsetové projekty

jana.smolikova [at] ci2.co.cz

Tel.: 737 587 361

Romana Březovská, Mgr.

Adaptace města na změnu klimatu,
Sociální sítě

romana.brezovska [at] ci2.co.cz

Tel.: 775 868 680

Vladimíra Khajlová, Mgr. 

Na mateřské dovolené

vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz

Ředitel 

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

Správní rada

Tomáš Hák, Doc., Paedr., Ph.D.

Eva Jeníková, Mgr., Ing. - předsedkyně

Michal Václavík

Dozorčí rada

Eva Rázgová, Mgr. - předsedkyně

Helena Ouředníková, Mgr.