Lidé

Petr Pavelčík, Mgr., Ing.

ředitel

Management udržitelnosti, SDGs & ESG 
Adaptace měst na změnu klimatu

petr.pavelcik [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 733 457 578

Jana Smolíková, Mgr.

Program OFFSETUJEME CO2 
Offsetové projekty

jana.smolikova [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 737 587 361 

 

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

Indikátory udržitelného rozvoje
Environmentální reporting

josef.novak [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 736 162 066

Viktor Třebický, RNDr., Ph.D.

Indikátory udržitelného rozvoje 
Adaptace měst na změnu klimatu

viktor.trebicky [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 777 697 388

Miroslav Lupač

Adaptace měst na změnu klimatu
Environmentální analýzy

miroslav.lupac [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 775 339 333

Vladimíra Khajlová, Mgr. 

Program SLEDUJEME CO2
KLIMASKEN

vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 605 905 152

Marek Trošok, Ing.

Finanční management
Datové analýzy

marek.trosok [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 702 145 173

Romana Březovská, Mgr.

Adaptace na změnu klimatu
Sociální sítě

romana.brezovska [at] ci2.co.cz

Tel.: +420 775 868 680

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel 

Petr Pavelčík, Ing., Mgr.

Správní rada

Tomáš Třebický, Ing. - předseda

Josef Novák, Mgr., Ph.D.

 

Dozorčí rada

Tomáš Hák, Doc., Paedr., Ph.D. - předseda

Eva Jeníková, Mgr., Ing.

Tomáš Čížek, Ing.