Poslání

Naší vizí je prosazovat účinnou ochranu klimatu a udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou i akademickými institucemi.

Své poslání bude společnost uskutečňovat poskytováním těchto služeb:

  • realizace vzdělávacích programů a akcí, typu:
    • školení a vzdělávací akce pro zástupce veřejné správy, soukromé sféry, vzdělávacích institucí a veřejnost;
    • pořádání diskusních akcí, přednášek, seminářů a konferencí;
  • publikační činnost (vydávání knih a informačních a vzdělávacích materiálů);
  • informační a poradenské služby pro veřejnou správu, soukromou sféru, vzdělávací instituce a veřejnost;
  • věda a výzkum v oblasti udržitelného rozvoje na místní, regionální a národní úrovni;
  • tvorba a provozování internetových vzdělávacích a informačních serverů;
  • konzultace a služby ke vzdělávacím a osvětovým projektům (přípravy projektů, konzultace k realizaci projektů, zpracování informačních podkladů, zpracování a úpravy výstupů).