Témata

ESG a Strategie udržitelnosti Offsety Indikátory udržitelnosti

ZeleNEJ obchod

Environmentální reporting

Adaptace měst na změnu klimatu

Aktuálně zahajujeme další aktivity věnované přímo zemědělskému sektoru a ochraně klimatu, s čímž souvisí péče o půdu, offsetové projekty, emisní bilance podniků a související osvěta a vzdělávání. Tematický program pro zemědělce (současné i budoucí) zahrnuje témata udržitelného hospodaření v krajině, chytrého zemědělství a uhlíkové stopy zemědělských podniků.  

Dalším současným tématem, kterému se CI2 věnuje je KLIMASKEN, nebo-li nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. Nástroj je sestaven z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a praktického testování v SR a ČR.