Témata

ESG a Strategie udržitelnosti Offsety Indikátory udržitelnosti

ZeleNEJ obchod

Environmentální reporting

Adaptace měst na změnu klimatu

Aktuálně zahajujeme další aktivity věnované přímo zemědělskému sektoru a ochraně klimatu, s čímž souvisí péče o půdu, offsetové projekty, emisní bilance podniků a související osvěta a vzdělávání. Tematický program pro zemědělce (současné i budoucí) zahrnuje témata udržitelného hospodaření v krajině, chytrého zemědělství a uhlíkové stopy zemědělských podniků.