Publikace

V této sekci naleznete publikace, které vydala, nebo se na jejich zpracování podílela organizace CI2, o.p.s.

Adaptation best practices from Visegrad Countries
Adaptation best practices from Visegrad Countries (pdf)

Zpráva předkládá soubor dvanácti úspěšných adaptačních opatření z prostředí obcí a měst Visegrádského regionu, které byly sebrány v Polsku, Česku, Maďarsku a Slovensku. Zaměření jednotlivých adaptačních opatření je různé. Zabývá se například vodním hospodářstvím, městskou zelení, budovami, ochranou prostranství před vlny veder či měkkými opatřeními. Příklady mohou sloužit jako inspirace úspěšných příkladů pro další města v daném regionu. 

CI2, o. p. s. je jedním ze spoluautorů a podílelela se na publikaci výběrem tuzemských příkladů a jejich zpracováním do požadované podoby. 

ENERGIAKLUB et.al. (2017): Adaptation best practices from Visegrad Countries. Energiaklub, Budapest, 51 p. 

Uhlíková stopa českého byznysu
Uhlíková stopa českého byznysu, 2015 (pdf)

Zpráva navazuje na pilotní analýzu „Uhlíková stopa českého byznysu“, vydanou v roce 2015, a pokračuje tak v jednoznačném záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (firmy dle tržeb v roce 2015 – „žebříček CZECH TOP 100“). Způsob zpracování a získání klíčových dat byl zachován, byly použity veřejně dostupné informace z webových stránek jednotlivých společností, z globálních iniciativ GRI a CDP, z publikovaných zpráv udržitelnosti, podnikových strategií a výročních zpráv apod. 

KHAJLOVÁ, J., FONIOKOVÁ, M. (2016): Uhlíková stopa českého byznysu: Prezentace emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších českých firem dle tržeb v roce 2015. CI2, o. p. s., Rudná, 32 s. ISBN: 978-80-906341-8-3

Uhlíková stopa českého byznysu
Zpráva o stavu životního prostředí města Opava za rok 2015 (pdf)

Jedná se o zprávu o životním prostředí, která popisuje stav a základní trendy vývoje životního prostředí města Opavy a jeho okolí. Publikace je tvořena devíti kapitolami seznamujícími zájemce s hlavními složkami životního prostředí a navazujícími oblastmi. 

NOVÁK, J. (ed.) (2016): Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy za rok 2015. Rudná, CI2, o. p. s., 56 stran., ISBN: 978-80-906341-9-0

Uhlíková stopa českého byznysu
Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu (pdf)

Studie "Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu", kterou vydala společnost CI2, o. p. s. přináší základní pohled na zkušenosti třinácti českých, moravských a slezských měst s přípravou adaptační strategie na změnu klimatu. Záměrem bylo zjistit jejich konkrétní zkušenosti, problémy a přínosy provedených aktivit měst v oblasti vnímání a reakce na změny klimatu na místní úrovni. Důležité bylo rovněž zjistit pohled přímo zapojených zástupců měst, jak svou roli vnímají a zejména, co tvorba adaptační strategie městu přinesla. 

PAVELČÍK, P. a NOVÁK, J. (2016): Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu. Rudná, CI2, o. p. s., 16 stran., ISBN: 978-80-906341-8-3

Uhlíková stopa českého byznysu
Zahraniční inspirace. Adaptace na změnu klimatu (pdf)

Jedná se o sbírku příkladů zahraničních přístupů k řešení dopadů klimatické změny zejména na městské prostředí. Příručka ukazuje, jak se zahraniční města na dopady na změnu klimatu připravují, jaké aktivity činí a jaké opatření budují. Nemusí se jednat zejména o drahé investice, ale jde i o drobné kroky, které napomohou zlepšit životní prostředí a kvalitu života obyvatel města. Příručka se zaměřuje zejména na norská města (Oslo, Bergen, Voss a Skien), ale přibližuje i situaci ze Švýcarska či z Rakouska.

Nenseth, V., Třebický, V. a kol., (2016): Zahraniční inspirace. Adaprace na změnu klimatu. CI2, o. p. s., Rudná, 38 s., ISBN: 978-80-906341-6-9

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení
Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení (pdf)

Metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti pro podniky působící v České republice, který navíc přichází s poklady pro systematickou, v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následnou realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V dokumentu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky a především postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy) a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.

TŘEBICKÝ, V., (2016): Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení. CI2, o. p. s., Rudná, 22 s., ISBN: 978-80-906341-3-8

Uhlíková stopa českého byznysu
Komunikace ochrany klimatu v praxi: Inspirační manuál pro podniky (