Projekty

Společnost CI2, o. p. s. vyvíjí rovněž projektovou činnost, na kterou získává prostředky z dotací, grantů i ze zakázek. Mezi významné projekty CI2, o. p. s., patří dlouhodobé programy a záměry, jakož i časově omezené projektové aktivity.

Dlouhotrvající programy a záměry: 

 

Časově omezené projekty