Projekty

Společnost CI2, o. p. s. vyvíjí rovněž projektovou činnost, na kterou získává prostředky z dotací, grantů i ze zakázek. Mezi významné projekty společnosti CI2, o. p. s. tak patří:

Časově omezené projekty

Dlouhotrvající projekty: