Společné evropské indikátory - ECI

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských městech. V roce 2003 byla převzata a aplikována do podmínek českých měst. Bylo samozřejmě nezbytné přizpůsobit metodiku podmínkám tuzemských, což se u většiny indikátorů stalo. V současnosti ji jako celek nebo jen její dílčí části využívá nebo historicky využívalo cca 50 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

V současné době indikátory ECI propaguje a metodicky podporuje jen společnost CI2, o. p. s.

Sada indikátorů ECI se skládá z 10 převážně environmentálních ukazatelů. Jsou jimi:

  1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
  2. Uhlíková stopa - Místní příspěvek ke globální změně klimatu
  3. Mobilita a místní přeprava cestujících
  4. Dostupnost veřejných prostranství a služeb
  5. Kvalita místního ovzduší
  6. Cesty dětí do a ze školy
  7. Nezaměstnanost
  8. Zatížení prostředí hlukem
  9. Udržitelné využívání území
  10. Ekologická stopa města

Kompletní výsledky sledování indikátorů ECI za jednotlivá města ČR lze nalézt ve "Výsledkovém portále" na těchto stránkách.

Výsledkový portál

Města, která se rozhodnou sledovat jeden nebo více výše uvedených indikátorů mohou kontaktovat pracovníky CI2, o.p.s. Ti jim bezplatně vysvětlí výhody a možné komplikace při zavádění zvolených indikátorů, na základě čehož bude dohodnuta vzájemná spolupráce.