Co je uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je (obdobně jako ekologická stopa) nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální, či na úrovni podniku a výrobku.

Offsetování a kompenzace uhlíkové stopy - pomoc při realizaci offsetových projektů a kompenzaci vaší uhlíkové stopy. 

Uhlíkově neutrální akce (Carbon neutral event) - realizace akcí s nulovými emisemi skleníkových plynů. 

Uhlíková stopa podniku (Company Carbon Footprint) - stanovuje množství skleníkových plynů, které odpovídají výrobní činnosti daného podniku a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Pro tuto službu kontaktuje sesterskou organizaci CI3, s.r.o.

Uhlíková stopa úřadu - obdobně jako u uhlíkové stopy podniku, stanovuje množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám dané instituce nebo úřadu a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Pro tuto službu kontaktuje sesterskou organizaci CI3, s.r.o.

Uhlíková stopa produktu (Product Carbon Footprint) je měřítkem celkového množství emisí skleníkových plynů, které se uvolní během životního cyklu výrobku či služby. Pro tuto službu kontaktuje sesterskou organizaci CI3, s.r.o.

Výpočet emisí skleníkových plynů by měl splňovat postup předepsaný podle mezinárodních standardů (např. GHG Protocol nebo ISO normy). Dále je možné již provedený výpočet následně ověřen nezávislým subjektem (jedná se o tzv. verifikaci). 

CI2, o. p. s., je od roku 2017 oficiálním odborným partnerem CDP pro Českou republiku. CDP (dříve Carbon Disclosure Project) je nezávislá organizace, která po celém světě pomáhá největším a vedoucím společnostem ve svých oborech sledovat a publikovat informace o vlivu na životní prostředí, zejména pak se zaměřením na ochranu klimatu.

Další možností výpočtu je osobní uhlíková stopa. Pokud si ji chcete stanovit, využijte naše aplikace: 


Kalkulačka osobní uhlíkové stopy Aplikace Moje CO2
pro stanovení uhlíkové stopy aktivit

>