Nabízíme

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při stanovení, hodnocení a zlepšování vlivu vašeho podniku, města, či organizace na životní prostředí, kvalitu života a další oblasti udržitelného rozvoje."

Zájemcům z podnikatelského a veřejného sektoru, i subjektům z akademické a neziskové sféry nabízíme zejména standardizované nebo individuální studie a hodnocení udržitelného rozvoje v oblastech:

  1. Emisí skleníkových plynů subjektu (stanovení uhlíkové stopy) a aktivit pro ochranu klimatu
  2. Indikátorů udržitelnosti a vybraných témat rozvoje
  3. Ekologické stopy
  4. Environmentálního reportingu a ročenek o stavu životního prostředí

V uvedených tématech také nabízíme realizaci vzdělávacích a školících modulů, zpracování strategií, politik a rozvojových plánů (podrobněji popsáno u jednotlivých témat). Všechny služby zajišťuje expertní tým CI2, o. p. s., sestavený z odborníků podle daného tématu.

CI2, o. p. s., je dále odborným garantem a administrátorem českého klimatického programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v ČR. Tento dobrovolný program zapojeným společnostem poskytuje nezávislou garanci, značky kvality a podporu sledování / snižování emisí skleníkových plynů. Program je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. Více najdete na webu programu www.snizujemeCO2.cz.