Uhlíkově neutrální akce

Vedle stanovení uhlíkové stopy podniku, instituce, organizace či uhlíkové stopy produktu je stále více akcentované téma stanovení uhlíkové stopy pořádaných akcí a událostí, běžně souhrnně nazývané „events“. Organizátoři akcí si kladou otázky „jak naložit se vzniklými emisemi skleníkových plynů při konání akce“, resp. co mohou udělat pro minimalizaci či celkové odstranění vzniklých emisí.

Díky cílenému plánování již při samotné přípravě akce lze zabránit vzniku emisí, a to přijetím vhodných opatření vedoucích ke snížení produkce emisí v průběhu akce. Zbývající vzniklé emise skleníkových plynů je následně nezbytné kompenzovat prostřednictvím offsetového projektu ve vybraném regionu České republiky.

Následně může zmíněná akce získat označení: "UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE". 

Kroky vedoucí k uhlíkově neutrální akci

0. ROZHODNUTÍ O USPOŘÁDÁNÍ UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE

Organizační výbor akce musí provést rozhodnutí o uspořádání UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE, dlouho před jejím zahájením. 

1. OPTIMALIZACE EMISÍ CO2 PŘI PŘÍPRAVĚ AKCE

Navržení optimálních opatření pro snížení spotřeby energií, dopravy účastníků a materiálů během přípravy plánované akce. Tento krok je nezbytné provádět již v iniciálních fázích přípravy akce, aby mohl organizátor vhodně reagovat na nízkoemisní požadavky. V situaci, kdy již nelze efektivně snižovat velikost emisí, musí organizátor uskutečnit KOMPENZACI vzniklých emisí skleníkových plynů.

2. STANOVENÍ UHLÍKOVÉ STOPY AKCE

Pokud již nelze efektivně snížit množství emisí skleníkových plynů, je nezbytné stanovit uhlíkovou stopu akce. Ukázka dat pro její stanovení: základní informace o akci, spotřeba energií v místě konání akce, doprava účastníků na akci a zpět, ubytování účastníků, stravování v průběhu akce atd. Na základě těchto a dalších dat je stanovena uhlíková stopa akce. Ta může odpovídat označení Uhlíková stopa produktu a může být zařazena do oficiálního programu Snižujeme/Sledujeme CO2, pokud o to bude mít organizátor akce zájem. 

3. KOMPENZACE UHLÍKOVÉ STOPY AKCE

Uhlíkovou stopu konané akce, vyjádřenou emisemi CO2, je dále nezbytné kompenzovat prostřednictvím vybraného offsetového projektu. Organizátor akce tak zafinancuje adekvátní část vybraného projektu, nejčastěji může jít o VÝSADBU DŘEVIN. Jedná se o pečlivě vybrané záměry realizované v obcích a městech ČR, které prokazatelně vedou, a v budoucnu dále budou vést, k odčerpání adekvátního množství emisí CO2 z atmosféry a zároveň jsou celkově přínosné pro danou komunitu. Tyto offsetové projekty jsou realizovány v rámci programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2.

Obr. Příklad úspěšné výsadby v obci Budiměřice

Přínosy uspořádání uhlíkově neutrální akce:

  • Zodpovědnost za klima.
  • Optimalizace nákladů.
  • Image a PR organizátorů.
  • Návaznost na CSR strategii firmy.
  • Pomoc regionům, městům a obcím.

Příklady offsetovaných akcí v rámci programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2

  • Konference „Odpad zdrojem 2018", 8. - 9. března 2018 v Choťovicích, pořadatel Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. (první akce, která získala značku Uhlíkově neutrální akci). 
  • Konference „Tvoříme klima pro budoucnost“, 26.-27. ledna 2016 v Liberci, pořadatel CI2, o. p. s.
  • Manažerská konference SKANSKA, a. s., březen 2016 – offset proveden v rámci projektu "Krajinotvorný ovocný sad Blížkovice – Žlebouš".
  • Konference „Udržitelné město 2016“, prosinec 2016 – celostátní konference Národní sítě zdravých měst
  • Konference generálních ředitelů skupiny Vienna Insurance Group, Praha, říjen 2017.