O NÁS

CI2, o. p. s. je nezávislá nezisková organizace zaměřená na udržitelnost, ochranu klimatu, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum. Naším cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností

OBLASTI SLUŽEB

Pro kvalitnější život ve městech i krajině: Klima, životní prostředí a kvalita života jsou úzce propojeny. Rozvíjíme nástroje pro hodnocení zranitelnosti území i budov a pomáháme městům zlepšovat připravenost na důsledky změnu klimatu. 
Nabízíme městům a firmám: Adaptační plány, strategie a jejich aktualizace; stanovení uhlíkové stopy města a dalších indikátorů udržitelnosti; KLIMASKEN pro města i jednotlivé budovy; offsetové projekty ve vlastním programu OFFSETUJEMECO2 v ČR.

Pro klimaticky udržitelnou budoucnost: Vedle konkrétních projektů a lokalit poskytujeme také analytickou, informační a procesní odbornou podporu pro směřování k udržitelnosti, adaptaci a mitigaci změny klimatu. Veřejnosti, veřejné správě, byznysu i školám pomáháme zlepšit porozumění a změnit své chování směrem k aktivitám pro ochranu klimatu a udržitelnost. 
Nabízíme: inspirativní příklady aktivit, sledování indikátorů udržitelnosti; aktivity pro veřejnost, besedy, výstavu Klima se mění; odborné studie  a projekty pro podporu udržitelnosti; hodnocení klimatického dopadu projektů v území; vzdělávací činnosti a e-learningový portál;

Pro podnikání s ohledem na klima a udržitelnost: Podporujeme iniciativní přístup společností k ochraně klimatu. V našich programech SledujemeCO2 a OffsetujemeCO2 mohou společnosti informovat o své uhlíkové stopě a kompenzovat ji díky lokálním offsetům. Environmentálnímu reportingu a udržitelnosti se věnujeme také v rámci ESG strategií a zpráv. Odborně stanovujeme emise GHG zemědělským podnikům s potenciálem pro mitigaci změny klimatu a adaptaci krajiny. 
Nabízíme firmám i dalším organizacím: 
Zapojení do programů SledujemeCO2 a OffsetujemeCO2, získání značky, certifikátu o kompenzaci CO2; stanovení uhlíkové stopy zemědělského podniku; zpracování ESG strategie a reportu - v konsorciu společně s našimi partnery CI3 a SUSTO.

 

CI2, o. p. s. vznikla transformací neziskové organizace Iris, o. p. s. v lednu 2013. Naše činnost vychází z více než patnáctileté zkušenosti představitelů organizace –  Mgr. Josefa Nováka, Ph.D., Mgr. Ing. Petra Pavelčíka a RNDr. Viktor Třebického, Ph.D. z působení v různých iniciativách zaměřujících se na udržitelný a strategický rozvoj. Přitom se významným způsobem podíleli na realizaci obecně prospěšných, municipálních i byznysových projektů a záměrů. 

CI2, o. p. s. je členem Asociace společenské odpovědnostiKlimatické koaliceMístní akční skupiny Jihozápad

Akreditace jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra, číslo akreditace: AK/I-17/2018. Současně je e-learningový kurs „Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ akreditován jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.