O NÁS

Naší vizí je prosazovat účinnou ochranu klimatu a udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou i akademickými institucemi.

Adresujeme propojení naší environmentální odbornosti s poznatky vědy a výzkumu ve prospěch udržitelné správy území a podnikání. Vedle konkrétních projektů poskytujeme také analytickou a procesní odbornou podporu pro směřování k udržitelnosti, adaptaci a mitigaci změny klimatu. Veřejnosti, veřejné správě, byznysu i školám pomáháme zlepšit porozumění a změnit své chování směrem k aktivitám pro ochranu klimatu a udržitelnost. 

Navrhujeme adaptační plány, strategie a jejich participativní realizaci; provádíme výpočty uhlíkové stopy měst, škol a dalších organizací; nabízíme KLIMASKEN pro města i jednotlivé budovy; připravujeme a garantujeme offsetové projekty v programu OFFSETUJEMECO2 v ČR.

Podporujeme iniciativní přístup firem k ochraně klimatu. V našich programech SledujemeCO2 a OffsetujemeCO2 mohou firmy i další organizace informovat o své uhlíkové stopě a kompenzovat ji díky lokálním offsetům. Odborně stanovujeme emise GHG zemědělským podnikům s potenciálem pro mitigaci změny klimatu a adaptaci krajiny. Environmentálnímu reportingu a udržitelnosti se věnujeme také v rámci ESG analýz, strategií a zpráv v konzorciu společně se sesterskou společností CI3 v rámci strategického partnerství se SUSTO.

Získané zkušenosti s projekty v oblasti udržitelnosti, s reportingem v oblasti životního prostředí a environmentálně příznivými řešeními využíváme ve prospěch ochrany klimatu, biodiverzity, půdy i dalších součástí životního prostředí.

Naše portfolio projektů, služeb a zakázek zahrnuje města, ústřední veřejnou správu, soukromé společnosti i spolupracující organizace z oblasti vzdělávání a výzkumu. 

Akreditace jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra, číslo akreditace: AK/I-17/2018. Současně je e-learningový kurs „Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ akreditován jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.