Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu

Cílem projektu je podpořit přímé zapojení podniků do konkrétních aktivit pro ochranu klimatu a motivovat podniky k dlouhodobé realizaci vlastních opatření v tomto směru. Projekt také usiluje o celkové zvýšení povědomí firem a dalších organizací o principech a možnostech ochrany klimatu a jejich začlenění do strategického řízení podniků. 

V rámci projektu vznikne metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu u podniků v České republice. Pro dva aktivně zapojené podniky bude vytvořena konkrétní politika ochrany klimatu vč. závazku snížení emisí skleníkových plynů a plán opatření k jejich redukci. Důležitou činností v rámci projektu je podpora předávání získaných poznatků, zkušeností a výstupů projektu mezi zapojenými podniky, odborníky a zájemci z dalších organizací. Z tohoto důvodu bude realizována vzdělávací akce a zhotoveny podpůrné materiály umožňující dalším podnikům připravit svou vlastní politiku ochrany klimatu, prezentovat její obsah i výsledky a využívat další výstupy projektu. CI2, o. p. s., také uspořádáve vybraných podnicích školení k problematice ochrany klimatu. 

Realizace projektu: duben 2015 – březen 2016

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

http://www.fondnno.cz,  http://www.eeagrants.cz

Logotyp FNNO