Analýza služeb urbánních ekosystémů a jejich vliv na kvalitu života obyvatel měst v ČR

Realizace: 2014-2015

Nositel projektuCentrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Partner projektu: CI2, o.p.s.

Donor / Program: Technologická agentura ČR, TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“

Popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je identifikovat základní typy ekosystémů a jejich služeb vyskytujících se v městském prostředí a okolí a analyzovat jejich vazby na spokojenost a kvalitu života městských obyvatel. Důraz bude kladen na kulturní služby ekosystémů. Projekt vytvoří metodiku hodnocení ekosystémových služeb v České republice na místní úrovni na základě mezinárodních standardů, doporučených například v rámci procesu "Ekonomika ekosystémů a biodiverzity (TEEB) pro veřejné činitele na místní a regionální úrovni".

Aktivity projektu:

  • Realizace dotazníkových šetření ve městě
  • Hodnocení ekosystémových služeb ve městě
  • Příprava metodiky hodocení ekosystémových služeb na místní úrovni

Logo Programu Omega