Aplikace MOJE CO2 - svět úspor pro každého

Nová osobní aplikace, optimalizovaná pro mobilní využití, která pomáhá lidem doma i na cestách sledovat a šetřit energii.  Kromě vyčíslení spotřeby aplikace informuje o velikosti uhlíkové stopy jako srozumitelné vyjádření vlivu lidských činností na životní prostředí a zejména klima. A pokud si zřídíte účet, můžete svoje výsledky sdílet na sociálních sítích, porovnávat vývoj v čase, nastavit si upozornění k vlastním výpočtům nebo získat zpětnou vazbu v podobě porovnání výsledků ve vztahu k průměrné spotřebě a stopě.

Tematicky jde o aktivity v oblastech: bydlení, doprava a životní styl. Aplikace ukazuje spotřebu u běžných aktivit, kde téměř každý může dosáhnout nemalých úspor změnou využívaných zdrojů energie, technologií či zařízení, způsobu provozu nebo chování. Součástí je sekce tipů s porcí užitečných rad a doporučení, jak dosáhnout úspor energie, snížit spotřebu elektřiny, vody i dalších zdrojů. Mezi tématy tipů jsou např. možnosti a alternativní způsoby dopravy, využití obnovitelných zdrojů energie, efektivní provoz domácnosti a využívání domácích spotřebičů, nebo vliv dílčích aktivit životního stylu na individuální uhlíkovou stopu. Realizace těchto tipů umožňuje šetřit neobnovitelné zdroje energie, emise skleníkových plynů a často přináší také finanční úspory.

Aplikaci MOJE CO2 vyvíjí odborný tým CI2, o. p. s., jako osvětový a demonstrační on-line nástroj, který je bezplatně k dispozici pro veřejnost a vzdělávací instituce. Podívejte se na www.mojeCO2.cz, jaké úspory ve spotřebě energií a uhlíkové stopy mohou pro Vás být zajímavé.

Děkujeme, že s námi šetříte energii i klima!

Realizováno v rámci projektu Mobilní aplikace: MOJE spotřeba energie - moje stopa, který byl podpořen ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Nadace Vodafone podpořila projekt MOJE CO2 v programu Laboratoř Nadace Vodafone 2016/2017, zaměřeného na podporu sociálně a technologicky prospěšných inovací.​