CI2, o.p.s.

CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností

Zaměřujeme se zejména na následující oblasti:

  • sledování indikátorů udržitelnosti
  • stanovování uhlíkové a ekologické stopy
  • environmentální reporting a tvorba zpráv o životním prostředí
  • strategické plánování
  • klimatická změna (adaptace na změnu klimatu)

CI2, o. p. s. vznikla transformací neziskové organizace Iris, o. p. s. v lednu 2013. Její činnost vychází z více než patnáctileté zkušenosti představitelů organizace –  Mgr. Josefa Nováka, Ph.D. a RNDr. Viktor Třebického, Ph.D. - z působení v neziskové sféře. Zde se významným způsobem podíleli na realizaci neziskových projektů. 

CI2, o. p. s. je členem Klimatické koaliceMístní akční skupiny Jihozápad

CI2, o. p. s. je akreditována jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra a bylo jí přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-17/2018. CI2, o. p. s. má akreditován vzdělávacímu program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.