Historie

wood

Obecně prospěšná společnost CI2, o.p.s. vznikla na počátku roku 2013 transformací organizace Iris, o.p.s. Smyslem transformace byla jednak snaha o pokračování aktivit realizovaných společností Iris, o.p.s., tak efektivní a komplexní rozvoj problematiky stanovování uhlíkové stopy v prostředí ČR a intenzivnější prosazování indikátorů udržitelnosti do politik a strategií místní a regionální veřejné správy. 

Iris, o.p.s. - společnost pro osvětu a vzdělávání byla organizace, z níž se CI, o.p.s. přetransformovala. 

Posláním Iris, o.p.s. byla osvěta a vzdělávání široké veřejnosti, týkající se zejména vztahu člověka k přírodě, zdraví, naléhavých společenských problémů a souvisejících otázek vědy a výzkumu. Formy činnosti:

  • konzultace a služby ke vzdělávacím a osvětovým projektům
  • vzdělávací programy a akce pro školy i širokou veřejnost
  • vydávání knih, informačních a vzdělávacích materiálů
  • spolupráce s médii
  • informační a poradenské služby

Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001.