Digitální platforma pro komplexní stanovení uhlíkové bilance zemědělských podniků v EU

Výzva: OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE – VÝZVA IX.
Název projektu: Digitální platforma pro komplexní stanovení uhlíkové bilance zemědělských podniků v EU
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027372
Plánovaná doba realizace: 9/2021 – 5/2023

Sektor zemědělství je jeden z mála hospodářských sektorů, které mohou být součástí řešení globální změny klimatu prostřednictvím řízeného snižování uhlíkové stopy. V současné době však zemědělské podniky v České republice i v zahraničí postrádají spolehlivý nástroj, který by jim umožnil svou uhlíkovou bilanci dostatečně přesně vyčíslit a který by usnadnil plánování vhodných opatření pro negativní uhlíkovou bilanci. To je přitom klíčové v kontextu domácích a evropských závazků ke snížení emisí skleníkových plynů.

Předmětem projektu je proto výzkum a vývoj inovativní digitální platformy pro efektivní stanovování bilance uhlíkové stopy související s provozem a hospodařením zemědělských podniků. Vytvoření nástroje pro měření uhlíkové stopy zemědělských podniků zásadně usnadní firmám působícím v ČR přístup k této stále důležitější problematice a přístup k tzv. zeleným financím. Projekt a jeho realizované výstupy reagují na již existující poptávku a zároveň na budoucí opatření ve směřování k uhlíkové neutralitě v souvislosti s Pařížskou dohodou a závazky i ambicemi Evropské Unie.