Digitální platforma pro komplexní stanovení uhlíkové bilance zemědělských podniků v EU

Výzva: OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE – VÝZVA IX.
Název projektu: Digitální platforma pro komplexní stanovení uhlíkové bilance zemědělských podniků v EU
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027372
Plánovaná doba realizace: 9/2021 – 5/2023