Druhý cyklus seminářů na téma „Úspory energie a uhlíková stopa“

Cílem plánovaných seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, dále informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě, a to prostřednictvím uskutečnění čtyř seminářů. 

Spotřeba energií a zejména pak úspory energií je velmi akcentované a etablované téma, nejen mezi jednotlivci, kteří se snaží o úspory ve spotřebě energií ve své domácnosti a v běžném životě, ale také instituce a podniky mají zájem o úspory energií svého provozu. Oproti tomu vykazování uhlíkové stopy a její následné snižování se teprve stává ve společnosti diskutovaným tématem. Záměrem plánovaných seminářů je proto ukázat souvislosti a vzájemné propojení obou citovaných témat (zvyšování energetické úspornosti a snižování emisí skleníkových plynů).

Organizátoři seminářů spojují tato dvě témata, vzájemně propojená motivací ke snížení spotřeby energie a produkcí skleníkových plynů, z velmi prozaických důvodů. Reagují tak na platný dokument Klimaticko-energetický rámec EU do roku 2030 (Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030). Obě témata – tedy spotřeba energií a ochrana klimatu, vyjádřená uhlíkovou stopou, mají stejné určení – je žádoucí snížit stávající rozsah, a to tím, že nalezneme vhodná opatření zajištující jejich snižování. Konkrétně tedy u spotřeby energií naleznutím rezerv (zvyšování účinnosti) a v definování potenciálních úspor. Tím přímo také dochází i ke snížení uhlíkové stopy.

Seminář pro podnikatelské subjekty: 

27. června 2018, Praha, Letiště Václava Havla Praha (příspěvky řečníků)

29. srpna 2018, Brno, Otevřená zahrada (příspěvky řečníků)

Seminář pro veřejnou správu: 

26. června 2018, Praha, Letiště Václava Havla Praha (příspěvky řečníků)

28. srpna 2018, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje (příspěvky řečníků)

Realizováno v rámci projektu „Duhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.