Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa podniku - Praha

CI2, o. p. s. ve spolupráci se společností Letiště Praha, a. s. a s odbornými partnery

Vás zve na tematický seminář určený pro podnikatelské subjekty

Datum a místo konání:

27. června 2018 v Praze v prostorách Letiště Václava Havla Praha společnosti Letiště Praha, a. s., 9:30 – 15:45 hod.

Kongresový sál ve spojovacím objektu mezi Terminálem 1 a 2, 2. NP

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Plánovaný program:

9:00 – 9:30 Prezence účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení semináře, přivítání – Jiří Kraus – člen představenstva, Letiště Praha, a. s., zástupce, CI2, o. p. s.

9:45 – 10:30 Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy, ACA, konkrétní příklady v oblasti úspor energií – Soňa Hykyšová, Letiště Praha, a. s. (prezentace, pdf)

10:30 – 10:45 Přestávka na občerstvení

10:45 – 11:15 Klima, uhlíková stopa podniku a energie – Viktor Třebický, CI2, o. p. s. (prezentace, pdf)

11:15 – 11:45 Aktuální stav využívání OZE v ČR a možnosti podpory OZE v rámci programu Nová zelená úsporám – Martin Kloz, Ministerstvo životního prostředí ČR (prezentace, pdf)​

11:45 – 12:15 Lidský faktor v hospodaření s energií a úspor, trochu jiný pohled (příklady z praxe) – Arne Springorum, HE Consulting s.r.o. (prezentace, pdf)

12:15 – 12:45 Přestávka na občerstvení

12:45 – 13:15 Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy – Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu (prezentace, pdf)​

13:15 – 13:45 Udržitelná mobilita – Jaromír Marušinec, Asociace elektromobilového průmyslu (prezentace, pdf)

13:45 – 14:15 Proč velké firmy chtějí snížit svoji expozici fosilních paliv - Vojtěch Kotecký, Glopolis (prezentace, pdf)

14:15 – 14:30 Ukončení semináře, volná diskuze

14:30 – 15:45 Exkurze: Pracovního zázemí letiště Praha – Letiště Praha, a. s.

Organizační zajištění: 

Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená.

Registrace je již uzavřena.

Kontakt: Vladimíra Khajlová, tel.: 605 905 152, vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz

Publicita:

              
                 

Realizováno v rámci projektu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.