Ekologická stopa - nabídka

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při hodnocení vlivu Vaší organizace či úřadu na životní prosředí a další oblasti udržitelného rozvoje."

Nabízíme v oblasti

 Logo ekologická stopa

Pro obce, města a regiony

Chcete znát vliv území Vaší obce, města, regionu nebo Vašeho úřadu na životní prostředí? Chcete jej, jednoduchým způsobem a moderně propagovat a ukázat vašim voličům, že Vám o tyto věci jde?

Stanovíme ve spolupráci s Vámi ekologickou stopu Vaší obce, města a regionu. Poradíme Vám, jaké data jsou nezbytná pro výpočet ekologické stopy, kde je možné je získat, jak provést výpočet a nastíníme doporučení ke snížení ekologické stopy. 

Pro mětské a obecní úřady nabízíme výpočet jejich ekologické stopy. 

Pro podniky a úřady

Zajímá Vás vaše zátěž na životní prostředí? Spočítáme Vám ekologickou stopu. 

Obdobně jako u uhlíkové stopy nabízíme komplexní či dílčí řešení analýzy ekologické stopy podniku, organizace, produktu či služby. Jedná se zejména o:

 • Vstupní konzultace vaší ekologické stopy, možnosti využití tohoto ukazatele ve vaší organizaci, podniku, produktu, eventu či na individuální úrovni (zdarma).
 • Výpočet a certifikace vaší ekologické stopy podle mezinárodních standardů upravených do českých podmínek. 
 • Návrh postupu na snížení ekologické stopy.
 • Řešení na klíč – např. kalkulačka ekologické stopy pro vaše internetové prezentace, facebookový profil atd.
 • Marketingové využití a komunikace výsledků ekologické stopy.

Reference

Výpočty ekologické stopy

Ekologická stopa města a kraje

 • Ekologická stopa Velkého Meziříčí – 2011, 2012, 2013
 • Ekologická stopa Uherského Hradiště – 2011, 2013
 • Ekologická stopa Kopřivnice – 2011, 2013
 • Ekologická stopa Chrudimi – 2011, 2013
 • Ekologická stopa České Těšína, Dobříše, Hlučína, Hodonína, Hradce Králové, Jilemnice, Kladna, Křižánek, Napajedel, Prahy, Prachatic, Semil, Jihlavy, Svitav, Turnova a Vsetína – 2011
 • Ekologická stopa Libereckého kraje - 2008

Ekologická stopa městského a krajského úřadu

 • Ekologická stopa městského úřadu Chrudim – 2010, 2011, 2012, 2013
 • Ekologická stopa městského úřadu Dobříš – 2011

Ekologická stopa podniku, produktu, kalkulátory ekologické stopy  

 • Kalkulátor osobní ekologické stopy - 2005 – 2014 – www.hraozemi.cz/ekostopa
 • Ekologická stopa různých druhů potravin a bioproduktů – 2011
 • Ekologická stopa dovolené – 2010
 • Ekologická stopa 10 vybraných činností a výrobků (např. pleny, cesta do práce, mytí nádobí, ovoce, TV, obaly)2009 - http://www.hraozemi.cz//swf/ekostopa2.php
 • Ekologická stopa palet – porovnání dřevěných a plastových palet – 2008

Praktické aplikace

Metodiky