Vyhodnocení dopadů a připravenosti na změny klimatu

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při hodnocení vlivu Vaší společnosti či úřadu na klima i další oblasti udržitelného rozvoje."

Pro obce, města a regiony

Chcete znát vliv území Vaší obce, města, regionu nebo Vašeho úřadu na životní prostředí? Chcete jej, jednoduchým způsobem a moderně prezentovat a ukázat vašim občanům, jak s těmito tématy pracujete?

Připravíme ve spolupráci s Vámi klimatický šítek města - komplexní KLIMASKEN pro území vaší obce, města nebo regionu. Pomůžeme vám shromáždit a vyhodnotit data pro indikátory KLIMASKENu a provést jejich standardizaci a validaci. Společně se podíváme na výsledky a nastíníme doporučení ke zlepšení připravenosti města na změnu klimatu. 

Pro městské úřady a příspěvkové organizace nabízíme výpočet jejich uhlíkové stopy. 

Pro podniky a úřady

Zajímá Vás připravenost na dopady změny klimatu, či chcete s tímto tématem pracovat ve vaší organizaci?

Provedeme analýzu, kterých oblastí vaší činnosti se toto téma dotýká. Připravíme  klimatický štítek pro vaše spravované objekty - KLIMASKEN pro budovy. Obdobně jako u environmentálního reportingu nabízíme komplexní či dílčí řešení a analýzy. Jedná se zejména o:

 • Vstupní analýza dopadů změny klimatu, ovlivněných oblastí a možností adaptace 
 • Konzultace ke klimatickému štítku, možnosti využití tohoto ukazatele ve vaší organizaci, podniku.
 • Výpočet, prezentace výsledků a doplňující služby ke KLIMASKENu pro budovy. 
 • Podpora PR výstupů a komunikace výsledků KLIMASKENu.

Reference

Výpočty ekologické stopy (obdobně komplexní nástroj hodnocení, již není v nabídce)

Ekologická stopa města a kraje

 • Ekologická stopa Velkého Meziříčí – 2011, 2012, 2013
 • Ekologická stopa Uherského Hradiště – 2011, 2013
 • Ekologická stopa Kopřivnice – 2011, 2013
 • Ekologická stopa Chrudimi – 2011, 2013
 • Ekologická stopa České Těšína, Dobříše, Hlučína, Hodonína, Hradce Králové, Jilemnice, Kladna, Křižánek, Napajedel, Prahy, Prachatic, Semil, Jihlavy, Svitav, Turnova a Vsetína – 2011
 • Ekologická stopa Libereckého kraje - 2008

Ekologická stopa městského a krajského úřadu

 • Ekologická stopa městského úřadu Chrudim – 2010, 2011, 2012, 2013
 • Ekologická stopa městského úřadu Dobříš – 2011

Ekologická stopa podniku, produktu, kalkulátory ekologické stopy  

 • Kalkulátor osobní ekologické stopy - 2005 – 2014 – www.hraozemi.cz/ekostopa
 • Ekologická stopa různých druhů potravin a bioproduktů – 2011
 • Ekologická stopa dovolené – 2010
 • Ekologická stopa 10 vybraných činností a výrobků (např. pleny, cesta do práce, mytí nádobí, ovoce, TV, obaly)2009 - http://www.hraozemi.cz//swf/ekostopa2.php
 • Ekologická stopa palet – porovnání dřevěných a plastových palet – 2008

Praktické aplikace

Metodiky