ESG reporting a strategie udržitelnosti

Odborností garantovaný ESG reporting a strategie

Tématiku ESG, díky naší odbornosti v životním prostředí a udržitelnosti, pojímáme nejen jako povinnost, ale současně i unikátní příležitost. Rádi s Vámi půjdeme do hloubky a budeme sdílet naše zkušenosti a dlouholetou expertizu v environmentálním reportingu. Přidáme k tomu zapojení do navazujících strategií a konkrétních aktivit, abychom využili dosud neobjevených příležitostí na cestě k udržitelnosti. ESG je totiž impulsem podívat se na firemní postupy a udržitelnost nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale i rozvoji firmy, její kultury, finanční a sociální udržitelnosti podnikání.

Vytvořili jsme proto s CI3SUSTO silný, zkušený a současně variabilní tým odborníků. V konsorciu jsme spojili dlouholeté zkušenosti tří organizací v oblastech odpovědného podnikání, definování Vašich udržitelných strategií, výstupů environmentálního reportingu a stanovení uhlíkové stopy včetně klimatických opatření. Společně Vás v tématech, která jsou pro Vaše podnikání důležitá, provedeme celou problematikou ESG.

Pomůžeme Vám současně zorientovat se v EU standardech pro ESG reporting. Ověříme, která témata jsou významná ve Vašem oboru na základě výzkumu, doporučení a oborových standardů. Pomůžeme Vám identifikovat, jaká nefinanční data po Vás budou žádat obchodní
partneři, banky, nebo investoři. A definujeme, jaké příležitosti nebo rizika se Vás týkají v reportovaných tématech.

Nečekejte s aktualizací strategie udržitelnosti a ESG na poslední chvíli. Pojďme se do toho pustit společnými silami. Vytvoříme tak potřebný prostor a čas na kvalitní definování a využití klíčových příležitostí nejen kvůli nutnosti zabývat se ESG. Je to výzva pro udržitelnost, která
brzy bude předpokladem pro úspěšnou budoucnost podniku!