GreenStore V4

GreenStore V4
Podpora udržitelného životního stylu a prosazování konkurenceschopnosti prostřednictvím eko-standardů

Projekt si klade za cíl podporovat udržitelné chování obyvatel prostřednictvím zavádění ekostandardů do prostředí obchodů, hotelů a dalších zařízení. Zatímco v Maďarsku i Polsku existuje standard pro zavedení značky Zelený obchod (Green Store), tak v České i Slovenské republice nic obdobného není. Vástupem projektu by proto měl být když ne sjednocení velmi rozdílných polských i maďarských standardů, tak hledání styčných bodů a jejich přenos do českých a slovenských podmínek. Očekává se jejich testování a sdílení zkušeností mezi partnery v zemích Visegradu. 

Příklady značek Zelený obchod v Polsku a Maďarsku:

Ekoznačka Zelený obchodEkoznačka Zelený obchod HU

Výstupem projektu bude informační leták, pilotní testování a jednotný metodický přístup k dané problematice.

Trvání projektu: leden 2015 - říjen 2015

Hlavní nositel projektu: Survive Enviro

Další partneři projektu: Centrum environmentálnych aktivítFundacja Partnerstwo dla Środowiska

 

Projekt GreenStore V4 je podpořen prostřednictvím Visegrádského fondu. 

V4_logo