Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21

Obecným záměrem projektu je udržitelný rozvoj českých měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Projekt prostřednictvím zajištění efektivnějšího přístupu k informacím, zvýšení kvalifikace úředníků, sledováním indikátorů udržitelného rozvoje a sdílením zkušeností s švýcarskými partnery na místní úrovni přispěje k lepšímu a účelnějšímu rozhodování o zásadních tématech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni (v prostředí měst a obcí ČR) a tím k vyšší kvalitě života jejich obyvatel.

Ambicí projektu je, aby po jeho ukončení narostl počet měst, která standardně a efektivně v plánování a rozvoji města využívají indikátory ECI a další indikátory rozvoje. Minimální počet měst bude 40 (více viz dále). Snahou projektu je rovněž zvýšení popularity indikátorů jako nástroje pro hodnocení rozvoje a stavu města (např. profil města) a nástroje pro komunikaci a sdílení informací odborné a široké veřejnosti.

Projekt směřuje jak na všechna města v ČR, tak na 4 úzce do projektu zapojená města (Štětí, MČ Praha 14, Prachatice a Uherský Brod).

Hlavní aktivity projektu:

1. Rozvoj kvalifikace a kapacit

Školení k indikátorům (MČ Praha 14 - 12. 3. 2015; Uherský Brod - 25. 3. 2015; Štětí - 4. 5. 2015, Prachatice - 16. 9. 2015) , E-learningový kurz, publikace k indikátorům

2. Prezentace výsledků indikátorů

Analýzy, místně specifické indikátorové sady, indikátorový výsledkový portál, vyhodnocení indikátorů udržitelnosti

3. Přenos zkušeností

Metodická podpora, semináře, konference, studijní cesta

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 Logo CH Logo MŽP