Informační systém životního prostředí (ISŽP)

Informační systém životního prostředí (zkráceně ISŽP) je databázový nástroj, který jednoduchým a systematickým způsobem umožňuje prezentaci údajů o životním prostředí na internetových stránkách města či obce. Účelem systému je umožnit městu publikovat a efektivně spravovat (aktualizovat) data, informace a indikátory o životním prostředí včetně jejich grafické interpretace. Systém může být integrován do stávajících internetových prezentací, ale zachovává si určitou autonomii a to včetně vzhledu stránek

Informační systém byl vyvinut v rámci projektu realizovaného inciativou TIMUR podpořeného z MŽP. Na vývoji software spolupracovali i nynější zástupci CI2, o.p.s.  Z toho důvodu poskytuje  CI2, o.p.s tento software městům a obcím zdarma na základě licenční smlouvy, aby mohla prezentovat informace o životním prostředí veřejnosti.

Informační systém životního prostředí využívají města: Svitavy, Kopřivnice a Vrchlabí.