Klima se mění. Od informací k akci.

Úvod

Vzhledem k viditelnému neustále se zhoršujícímu stavu životního prostředí, ovzduší a celkově také klimatu, neustále proklamovanému globálnímu oteplování a zkrátka všech problémů, které pociťujeme jak ve svém okolí, tak na sobě, byl vytvořen tento projekt, který ukáže lidem, jak se mohou chovat ve svém každodenním životě, aby udělali něco pro zlepšení stavu životního prostředí, minimalizovali dopady a fungovali udržitelně. Změnu k dobrému tedy může udělat každý. Tato akce je cílena zejména na mladší generace (středoškoláky), kteří takto získají povědomí o činnostech, u kterých je prostor pro zlepšení a mohou následovat vlastním příkladem.

Hlavní cíle projektu

  • Informovat a vzdělat veřejnost, zaměřit se převážně na středoškolské studenty, motivace k jejich vlastní činnosti na podporu klimatu – cestování MHD, úspory energií, lokální potraviny, sebevzdělávání apod.
  • Pokrýt oblast celé ČR v rámci spolupráce s jednotlivými městy, kde se budou konat jednotlivé aktivity (besedy a promítání), zaměřené na konkrétní environmentální problémy v daných lokalitách a jejich možná řešení.
  • Z výše zmíněných cílů vyplývá následné snižování uhlíkové stopy díky odpovědnějšímu jednání dostatečně informovaných obyvatel, převážně v množství skleníkových plynů a také výše zmíněných aktivit.

Cílové skupiny

Středoškoláci, ale i jejich učitelé, kteří mohou získat cenné informace pro demonstraci látky na téma, týkající se změny životního prostředí a motivovat studenty k jejich implementaci, dále veřejnost odborná i laická

Plánované aktivity

Besedy pro veřejnost, tematické besedy, průběžná tvorba a promítání dokumentárních filmů o změně klimatu, putovní výstava „Klima se mění, změň se i ty“, vydávání Newsletteru, diskuze se studenty na předem nastíněná témata a motivační soutěže pro ně. 

Trvání projektu: 1/2019-8/2020

Partnerem projektu je společnost DPD CZ, která jako celá skupina DPDgroup v rámci programu DrivingChangeTM 100% kompenzuje uhlíkovou stopu přepravy zásilek.

Financování: Státní fond životního prostředí ČR, vlastní prostředky

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.