Metodika tvorby zpráv o stavu životního prostředí

Metodika je návodem pro obce a města, jak sestavit vlastní zprávu o stavu životního prostředí. Při přípravě metodiky se autoři snažili tento postup maximálně podrobně popsat. Kromě vlastního systematického popisu obsahuje metodika:

 • příklady environmentálního reportingu s využitím indikátorů ze zahraničí;
 • poměrně obsáhlý popis situace v České republice (z hlediska zákona a mezinárodních norem, z hlediska jednotlivých úrovní – národní, krajské, místní);
 • přehled důvodů pro přípravu zprávy na místní úrovni;
 • kompletní přehled zdrojů dat pro všechny indikátory použité ve zprávě;
 • vyčerpávající přehled metainformací – zdrojů dalších dat o životním prostředí.

Metodiku zpracoval Miroslav Lupač (TIMUR), Mgr. Josef Novák (nyní CI2, o.p.s) a RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. (nyní CI2, o.p.s) v roce 2009 v rámci projektu financováného ze Státního fondu životního prostředí. 

Příklady zprávy o životním prostředí z měst jsou k dispozici zde:

 • Opava (2016, 2013)
 • Praha (2014)

Starší zprávy o ŽP tvořené pod hlavičkou jiné organizace: 

 • Svitavy (2008)
 • Dubí (2008)
 • Vrchlabí (2008)
 • Turnov (2010)
 • Moravská Třebová (2011)
 • ORP Kopřivnicko (2012)
 • Praha (2010, 2011, 2012, 2013)

Máte-li zájem o sestavení obdobné zprávy o životním prostředí Vašeho města, kontaktujte nás..