Offsetové projekty: Nástroj pro snížení emisí skleníkových plynů a ke zvýšení resilience území

Obecný záměr projektu: Projekt přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a zároveň ke zvýšení resilience vybraných obcí prostřednictvím kompenzací vzniklé uhlíkové stopy a realizací offsetových projektů.

Cíle projektu:

  1. Ukotvit metodicky problematiku offsetů v prostředí ČR
  2. Připravit nástroje pro správu a prezentace offsetových projektů a kompenzační aktivity
  3. Informovat a popularizovat problematiku offsetových projektů a kompenzačních aktivit cílovým skupinám.
  4. Realizovat kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím vzniklého nástroje a realizovat offsetové projekty

Cílové skupiny:

  • Dárci – podniky, veřejnost
  • Příjemci – obce

Vybrané výstupy projektu: