OFFSETY A KOMPENZACE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ JAKO SOUČÁST KLIMATICKÉ POLITIKY PODNIKŮ

Zpráva o stavu

Submissions for this form are closed.

CI2, o. p. s. ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Vás zve na tematický seminář určený nejen pro zástupce podnikatelské sféry. 

Datum a čas: 22. 1. 2019, 9:30–12:00

Místo: ZASEDACÍ MÍSTNOST „A“ SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV, 4. PATRO, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 21/831, PRAHA 1

Závazná přihláška: