Semináře pro veřejnou správu - příspěvky z oblastí úspor energií a uhlíková stopa úřadu

Organizace CI2, o. p. s. společně s odbornými partnery uspořádala pro zástupce obcí, měst a regionů a další zájemce v prostorách Magistrátu města Jihlavy (21. 11. 2017) a v Ostravě v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (22. 11. 2017) semináře na téma - úspory energií a uhlíková stopa úřadu. Semináře byly realizovány v rámci cyklu čtyř seminářů nazvaných „Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa“. Těmto seminářům předcházely dva obdobné, zaměřené na podnikatelské subjekty, ty probíhaly v krajských městech v Plzni (9. 11. 2017) a v Hradci Králové (16. 11. 2017). Partnery seminářů pro veřejnou správu byly následující organizace a města - Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Česká manažerská asociace, z měst dále Magistrát města Jihlavy a Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále také KÚ MSK). Semináře zahájil ředitel organizace CI2, o. p. s. pan Josef Novák a ve městech se k přivítání přidal pan primátor města Jihlavy Rudolf Chloupek a v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje účastníky přivítal zástupce ředitele KÚ MSK pan Petr Pospíšil.

Cílem seminářů bylo aktivně šířit informace a vzdělávat zástupce veřejné správy a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií a informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě. Organizátoři seminářů spojili tato dvě témata, vzájemně propojená motivací ke snížení spotřeby energie a produkce skleníkových plynů a tímto spojením tak reagovali na existenci platného dokumentu Klimaticko-energetický rámec EU do roku 2030 (Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030). Zástupci veřejné správy kladně hodnotili kombinaci jednotlivých příspěvků a široký záběr témat, od teoretické úrovně až po konkrétní příklady opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií úřadu a emisí skleníkových plynů měst a organizací.

V rámci seminářů se vystřídalo během celého dne více než deset prezentujících, přičemž oba uspořádané semináře byly téměř totožné, nicméně sled jednotlivých příspěvků byl odlišný. Úvodní příspěvky přednesli zástupci partnerských měst, v Jihlavě prezentovala dosavadní úspěchy ve snížení spotřeby energií a další aktivity v rámci projektu Zdravého město a místní Agendy 21 paní Soňa Krátká (prezentace, pdf) a v Ostravě (prezentace, pdf) v prostorách KÚ MSK představila projekt „Chytřejší Moravskoslezský kraj“ paní Karin Černá. Na obě dámy navázal svoji přednáškou pan Josef Novák (CI2, o. p. s.), díky tomuto příspěvku se účastnici seznámili se současným vývojem politiky klimatických změn a postupem při stanovení uhlíkové stopy úřadu (prezentace, pdf).

Pan Leo Steiner (ředitel Sekce řízení Národních programů, SFŽP) v Ostravě otevřel blok týkající se úspory energií, konkrétně seznámil účastníky s financováním úsporných opatření z prostředků OP ŽP, státního rozpočtu NZÚ a SFŽP pro veřejnou správu (prezentace, pdf). V Jihlavě tento přehled možného financování prezentovala paní Monika Špačková (ředitelka Odboru krajských pracovišť Morava, SFŽP) (prezentace, pdf). Tématu hospodaření s energií, snížení energetické náročnosti a úsporným opatřením v rámci úřadu se dále věnoval pan Miroslav Šafařík (PORSENNA, o. p. s.), který účastníky seznámil s klíčovými pojmy v dané problematice a zejména pak na příkladu realizovaných opatření z municipalit poukázal na nutný individuální přístup u každého úřadu (prezentace, pdf). Pan Miroslav Šafařík poté dále pokračoval v představení možností využívání alternativních zdrojů energií pro úřady (prezentace, pdf) a tématem udržitelné mobility zakončili toto téma svým vstupem – elektromobilita - historie, vývoj v ČR a aktuální možnosti pro jednotlivce a společnost pan Jaromír Marušinec v Jihlavě (prezentace, pdf) a pan Radovan Burkovič v Ostravě (prezentace, pdf) (oba Asociace elektromobilového průmyslu).

Pouze v Jihlavě měli účastníci možnost seznámit se s existujícími kritérii udržitelnosti či energetické úspornosti při výběrových řízení nákupů či služeb úřadu (prezentace, pdf), tento příspěvek byl přednesen paní Martou Ortovou (MŽP).

Jak již bylo avizováno, semináře zakončily ukázky konkrétních příkladů úřadů v opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií a tedy i ke snížení emisí skleníkových plynů. V této části své dosavadní realizované opatření a další plány představilo hned několik řečníků. Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy, návaznou realizaci opatření ke snížení a další aktivity v oblasti CSR prezentovaly paní Aneta Haimannová v Jihlavě (prezentace, pdf) a paní Eva Hejzlarová v Ostravě (prezentace, pdf) (obě Úřad Vlády ČR). Své dosavadní úspěchy a další plány prezentoval zástupce obce Kněžice - jediné energeticky soběstačné obce v ČR (prezentace, pdf) a realizovaná úsporná opatření vedoucí ke snížení nejen spotřeby energií, ale i ke snížení emisí skleníkových plynů ukázal pan Daniel Minařík z Magistrátu města Ostravy (prezentace, pdf).

Uspořádané semináře byly realizovány v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.