Školení v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje

Chcete získat znalosti a praktické zkušenosti s prací s indikátory? Připravujete strategický rozvojový dokument a chcete do něj zakomponovat indikátory? Víte jak funguje místní Agenda 21 v ČR a jaké používá indikátory?

Nabízíme školení na míru pro zástupce veřejné správy (politiky, úředníky z obcí, měst, mikroregionů a MAS) v oblastech indikátorů udržitelného rozvoje. V rámci jednodenního školení Vás seznámíme s: 

  • Problematikou udržitelného rozvoje a jeho prosazováním v ČR.
  • Systémem místní Agendy 21 v ČR.
  • Indikátory udržitelného rozvoje (národní, regionální a místní úroveň). 
  • Indikátory ECI - jak je zakomponovat do managementu měst.
  • Indikátory strategických plánů - účel, tvorba a evaluace.

Školení je rozvrženo do teoretické i praktické části

Vedle prezenčního školení nabízíme rovněž školení distanční prostřednictvím elerningového systému CI2, o. p. s. Bližší podmínky naletnete na webových stránkách http://elearning.ci2.co.cz

Máte-li zájem o školení kontaktujte nás.