Sledujeme/Snižujeme CO2

Představení

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který vychází z cílů mezinárodních a národních dohod v oblasti ochrany klimatu. Cílem programu, zahájeného v červenci 2015, je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu a podpořit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů v ČR. Jedná se o jediný program tohoto druhu v České republice.

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2   se skládá ze dvou částí: 

  1. Část Značková - udělování značek na základě stanovení, výpočtu nebo validace uhlíkové stopy
  2. Část Offsetová - realizace offsetových projektů s cílem snížit emise skleníkových plynů

Zaštítění programu

  • Ing. Dan Jiránek, místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR.
  • Ing. Veronika Černá, Vedoucí týmu Green business. Skanska a. s.
  • prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Záštitu programu udělilo Ministerstvo životního prostředí 

Garantem a administrátorem programu je nezávislá česká nezisková organizace CI2, o. p. s.

Samostatné webové stránky Programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2