Sledujeme/Snižujeme CO2

Představení

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO₂ je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních klimatických dohod a plánů. Jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní subjekty, realizovaná opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů (offsetujeme CO₂). 

Program je jediný svého druhu v ČR a byl zahájen v červenci 2015. V uvedeném roce se program skládal ze dvou částí: značkové a offsetové, přičemž každá z nich obsahovala tři úrovně zapojení. V současnosti program, a tedy i tyto nové webové stránky, představují část značkovou, a informace k části offsetové se nachází na offsetujeme CO₂

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO₂ (dále také SLEDUJEME) zprostředkuje udělení nezávislé značky kvality na základě stanovení, výpočtu nebo validace uhlíkové stopy. Do programu se mohou zapojit i zahraniční subjekty.

Odborným garantem a správcem programu je nezávislá česká nezisková organizace CI2, o. p. s., která ve spolupráci s městy, podniky a dalšími partnery systematicky sleduje či ověřuje uhlíkovou stopu řady tuzemských i zahraničních organizací a realizuje odborné činnosti na podporu klimaticky odpovědného podnikání v České republice i v dalších zemích. 

Zaštítění programu

  • Ing. Dan Jiránek, místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR.
  • Ing. Veronika Černá, Vedoucí týmu Green business. Skanska a. s.
  • prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Záštitu programu udělilo Ministerstvo životního prostředí. 

Samostatné webové stránky Programu SLEDUJEMECO2.