Vyhlášení výsledků Zelená informacím 2017

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci se společností Skanska, a. s. a Agenturou Koniklec, o. p. s. pořádá dne 18. ledna 2018 v prostorách společnosti Skanska Facility, s. r. o. (adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín) slavnostní vyhlášení soutěže Zelená informacím 2017

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Akce se uskuteční v době od 10 do 14 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Počet zástupců z jednoho města je z kapacitních důvodů omezen na dva.