Výstava: KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY!

PUTOVNÍ VÝSTAVA NAPŘÍČ MĚSTY ČESKÉ REPUBLIKY

CI2, o. p. s., v rámci projektu Výstava – „Klima se mění. Změň se i ty“, nově nabízí městům originální putovní výstavu. Výstava vznikla v r. 2018 v rámci osvětového projektu, který ve veřejném prostoru vybraných měst České republiky srozumitelnou a názornou formou ukazuje základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat.

Díky výstavě a navazujícím aktivitám ve městě veřejnost získá srozumitelné informace o změně klimatu a návody pro realizaci konkrétních adaptačních a mitigačních opatření přispívajících k ochraně klimatu, zejména na pozemcích a budovách v majetku obyvatel města. ​Výstava je doprovázena dalšími aktivitami pro popularizaci celého tématu ve městě, vč. publicity konkrétních námětů, jak se lidé mohou adaptovat i přispět ke zmírnění projevů a dopadů změny klimatu na místní úrovni.

Výstava startuje svou pouť po Česku v Uherském Brodě otevřením a úvodní besedou pro veřejnost ve čtvrtek 23. srpna 2018. Mezi další města, kde bude do konce roku instalována, patří Kopřivnice, Velké Meziříčí, Krnov či Svitavy.

Dosud realizované instalace výstavy ve městech: 

  • Uherský Brod (23. srpna 2018 - 9. září 2018)
  • Velké Meziříčí (10. září 2018 - 21. září 2018)
  • Kopřivnice (22. září 2018 - 15. října 2018)
  • Krnov (16. října 2018 - 9. listopadu 2018)
  • Svitavy (15. listopadu - 6. prosince 2018)

Předpokládáné termíny výstavy (tučně vyznačené termíny jsou potvrzené): ​

  • Praha 8 - sídlo společnosti SKANSKA (leden 2019)

Obrázek: Ukázka podoby výstavy

Výstavu „Klima se mění. Změň se i Ty!“ v roce 2019 rádi přivezeme také do vašeho města.

Základní balíček služeb spojených s jejím konáním ve městě zahrnuje:

  • dopravu, instalaci ve vhodných interiérových prostorech (zajištuje město), demontáž a odvoz
  • propagační materiály pro distribuci ve městě: 1) grafické (plakát, pozvánka), 2) textové (podklady pro tematické články v místních médiích)
  • populárně-naučný program (beseda) při zahájení výstavy pro veřejnost (případně pro školy),
  • doba trvání výstavy ve městě zpravidla 2-4 týdny

Za zapůjčení výstavy účtujeme poplatek, který pokryje náklady s logistikou, převozem a instalací výstavy. 

Prosíme o informaci, že máte předběžný zájem o výstavu, vyplňte nezávazný objednávací formulář. Budeme Vás kontaktovat. 

Jakmile bude znám předběžný koncept putovního harmonogramu pro I. pololetí roku 2019, zveřejníme jej na těchto stránkách.

 

Výstava vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.