Výstava: KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY!

Obecný záměr projektu: Projekt přispívá k povzbuzení zájmu a porozumění otázkám změny klimatu, významu a možnostem adaptačních a mitigačních opatření a rizik plynoucích ze změn klimatu mezi veřejností a veřejnou správou ve vybraných městech ČR.

Cíle projektu:

 1. Vytvořit putovní výstavu nazvanou „Klima se mění. Změň se i ty“ na 10 mobilních panelech a instalovat ji v 5 městech.
 2. Propagovat tuto výstavu a související aktivity (přednášky pro různé cílové skupiny ve městech, webové stránky, sociální sítě). Vytvořit zázemí pro instalaci výstavy v dalších městech v budoucnosti.
 3. Prezentovat informace o změně klimatu, adaptačních a mitigačních opatřeních na stránkách měst, vytvořit k tomu balíček podpůrných informačních materiálů.

Cílové skupiny:

 • Veřejnost ve městech, v nichž se realizují aktivity projektu
 • Zástupci veřejné správy (státní správa, samospráva – úředníci, politici) městského úřadu i dalších institucí ve městě
 • Zástupci škol – žáci a studenti, dále pak jejich učitelé na školách, v nichž se budou konat přednášky

Obrázek: Ukázka podoby výstavy

Vybrané výstupy projektu:

 • Vytvořená výstava „Klima se mění. Změň se i ty“
 • Instalace výstavy v pěti městech do konce roku 2018, konkrétně:
  • Uherský Brod (23. srpna 2018 - 9. září 2018)
  • Velké Meziříčí (10. září 2018 - 21. září 2018)
  • Kopřivnice (22. září 2018 - 15. října 2018)
  • Krnov (16. října 2018 - 9. listopadu 2018)
  • Svitavy (15. listopadu - 6. prosince 2018)
 • Informace a besedy pro veřejnost, pracovníky městských úřadů, studenty/žáky a pedagogy vybraných škol v zapojených městech
 • Publicita tématu a výstavy pomocí tiskových zpráv, článků a rozhovorů v regionálních i celostátních mediích, příspěvky na soc. sítích, zprávy na webech měst a dalších informačních zdrojích
 • Samostatný web projektu s interaktivní info-graficko podobou výstavy – www.klimasemeni.cz, kde je možné si realizaci výstavy také předběžně objednat.

Projekt byl realizován v období 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018 v rámci Programu na podporu NNO pro rok 2018 z Ministerstva životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.