ZeleNEJ obchod - environmentálně šetrný nákup a spotřeba

Cílem značky ZeleNEJ obchod je rozšířit mezi podnikatelské subjekty a spotřebitele v České republice povědomí o environmentálně šetrné a odpovědné produkci a spotřebě.

Zmiňovaného záměru bude dosaženo informováním spotřebitelů a producentů a propagací principů environmentálně odpovědné spotřeby, dále stanovením kritérií environmentálně šetrného obchodu a služeb a jejich testováním u podnikatelských subjektů, udělením značky ZeleNEJ obchod a také šířením příkladů environmentálně šetrné produkce a spotřeby.

V České republice v současnosti mezi podnikatelskými subjekty zřetelně roste tendence zabývat se otázkou své společenské odpovědnosti (CSR) a zároveň se podílet na ochraně životního prostředí. Zatím však jen velmi málo podnikatelských subjektů má povědomí o možnostech a přínosech zavedení kritérií environmentálně šetrného obchodu a služeb v rámci svého podnikání. Oproti tomu v západních zemí či v zemích Visegrádu se již podporuje zavádění obdobných standardů. Z tohoto důvodu je na místě zvýšit povědomí o dané problematice.

Realizace projektu, tedy zejména zavedení kritérií environmentálně šetrného provozu u podnikatelských subjektů, přispěje k používání environmentálně šetrného přístupu a postupně se tak stane běžnou praxí i v českém podnikatelském prostředí.

Základní výstupy projektu:

  • Kritéria environmentálně šetrného obchodu a služeb
  • Vytvoření značky ZeleNEJ obchod environmentálně šetrného obchodu a služeb
  • Podpůrný on-line informační nástroj - webové stránky ZeleNEJ obchod
  • Animovaný videospot k environmentálně šetrnému provozu
  • Propagační a osvětové materiály

Webové stránky: www.zelenejobchod.cz

Realizováno v rámci projektu „ZeleNEJ obchod“ – místo pro environmentálně šetrné nákupy a spotřebu“ podpořeného z Výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2017 Ministerstvem životního prostředí ČR.