Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu

Cílem projektu bylo vytvořit lepší porozumění dopadům změny klimatu mezi zástupci státní správy a samosprávy a další důležité skupiny.ve V4 regionu.

V rámci projektu byl vytvořen společný vzdělávací kurz založený na zkušenostech (dobrých i špatných) čtyř neziskových organizací z Visegrádského regionu, které vytvářejí partnerství projektu. Třídenní intenzivní vzdělávací kurz se skládal z části e-learningové a části prezenční. 

Proběhlo pilotní školení s cílem povzbudit vytváření kapacit zástupců veřejné správy a dalších zainteresovaných skupin na místní úrovni v oblastech tvorby místních strategií v oblasti změny klimatu (adaptace a mitigace) založených na vědeckých informacích a objektivních datech. Workshop v České republice se uskutečnil v září 2017 ve Svitavách. Vyhodnocení workshopu je popsáno zde.

Dále vznikla sbírka příkladů dobré praxe adaptačních opatření z V4 regionu, které mohou být modelově použitelné v celém V4 regionu. Ta je ke stažení zde

Partneři

Institute for Sustainable Development Foundation, Polsko

Carpathian Development Institute, Slovensko

Energiaklub, Maďarsko  

Projekt je podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem.