CI2 se výrazně zapojila do Týdne pro klima

Od 20. do 27. září proběhly ve více jak 40 českých městech a obcích v rámci Týdne pro klima různé občanské a společenské aktivity zaměřené na zvýšení povědomí tuzemské veřejnosti o změně klimatu.

Totožný cíl má i projekt "Klima se mění: od informací k akci", proto bylo logické, že se část osvětově-informačních aktivit spadajících do tohoto projektu uskutečnila právě během Týdne pro klima.

Příkladem synergie mezi oběma projekty byla instalace putovní výstavy "Klima se mění. Změň se i ty" v Liberci. Ve zdejším knihkupectví a antikvariátu Fryč navíc proběhla - ve spolupráci s iniciativou Rodiče za klima Liberec - beseda  "Uhlíková stopa a naše klimatická výzva". Tato beseda zavítala o několik dnů později i do knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou. 

Již dříve zmiňovaná výstava se po skončení Týdne pro klima přesunula do Jilemnice. V podhůří Krkonoš došlo i na klimatickou besedu s mladými lidmi, konkrétně se studenty z Gymnáziua a SOŠ Jilemnice.

V Praze se v rámci Týdne pro klima zapojila CI2 do semináře o udržitelném podnikání a příkladech dobré praxe v tomto směru - "Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě". Každé takové setkání má velký význam, vezmeme-li v potaz, jak obrovský podíl má podnikatelský sektor na vypouštěných emisí sklemíkových plynů. 100 největších celosvětových firem zodpovídá v současnosti za 71% globálních emisí CO2 a 90% škod na životním prostředí a lidském zdraví vzniká ve fázi návrhu produktů a služeb.

Z akcí proběhnuvších v hlavním městě s aktivní účastí CI2 je dobré ještě zdůraznit panelovou diskuzi o genderových aspektech klimatické změny "Klimatická krize na dosah: Ženy, chudoba a migrace", jejímž hlavním organízátorem bylo NKC - gender a věda. 

V Brně se pod hlavičkou Týdne pro klima podařilo zorganizovat spolu s místní organizací Strany zelených dvě besedy. První se věnovala specifické roli médií v informování o klimatické krizi a druhá se zabývala tématem ochrany klimatu v Česku, jak ostatně napověděl celý název diskuzního večera "Chce Česko chránit klima?". 

Realizátorem projektu "Klima se mění: od informací k akci" je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.