Environmentální reporting

Environmentální reporting, neboli zveřejňování informací o životním prostředí města, obce, regionu, ale  i podniku, je informační nástroj, kterým město/obec/region/podnik dobrovolně informuje zájmové skupiny o svém environmentálním profilu. V  případě měst a  obcí se jedná o  své občany, zastupitele či úředníky, v případě podniku o dodavatele, konkurenty nebo potenciální zákazníky apod.

Environmentální reporting zajišťuje informování o vlivech, jimiž působí na životní prostředí, o stavu, který vytváří, a o aktivitách, které v této oblasti vykonal, popřípadě zamýšlí vykonat, aby životní prostředí zlepšil či negativní dopady zmírnil. Je to jedna z možností environmentální komunikace.

Organizace CI2, o.p.s. se environmentálním reportingem zabývá od počátku své činnosti. Mezi hlavní aktivity patří:

  • Vytváření zpráv (ročenek) o stavu životního prostředí dle standardů daných metodikou.
  • Shromažďování informací a dat o životním prostředí a jejich příprava k publikování (ve formě tištěné či elektronické).
  • Analýza webových stránek měst a obcí z pohledu dostatečného množství informací o životním prostředí. 
  • Spoluorganizace soutěže Zelená informacím.